WoWka

Bez obrazku

Menu

Průvodce pro začátečníky

Achievements

Historie
Patch
Mapa stránek
 

Hra

Úvod do hry
Přehled
Rasa
Povolání
Profese
Frakce
Předměty
Doprava
Svět
Města
Lokality
Dungeony a Raidy
Průvodce hráče
Player vs. Player
F. A. Q.
 

Datadisky

Mists of Pandaria
Cataclysm
Wrath of The Lich King
Burning Crusade
 

Sekce

Kouzla Cataclysm

Kouzla Cataclysm Pets

Kouzla WotLK
Kalkulátor talentů EN

Bojový peti

Eventy
 
Bez obrazku

Předměty

Základy | Přehled | Batohy | Socketed Items | Bankovnictví | Šatník | Obchodníci | Pošta | Obchodování | Aukce | Jídlo/Voda

 

Socketed Items

Socket předměty jako každý jiný předmět ve World of Warcraft, s výjimkou, že může být vylepšený připojujícími magickými drahokamy do předmětu. Toto napouští předmět s dodatečnými silami podobnými enchantu. Počet socketu a tipy požívaných gemů s předmětem se počítají se širokou škálou přizpůsobení základů, jak si přejete vylepšit vaši postavu.

Jak můžu umístit gem do socket předmětu?
Jestli má předmět sockety, podržením "Shift" a pravým tlačítkem myši kliknout na socket předmět pro zobrazení okna. Zde, můžete jednoduše vkládat gemy z inventáře do socketu. Jakmile jste spokojeni s výběrem, tak stačí kliknout na tlačítko "Socket Gems. Uvědomte si že socket je stálý - gemy jsou nastálo připevněné k socket předmětu a není žádný způsob jak odstranit vaše rozhodnutí.

Co můžu vložit do socket předmětu?
Máte tři primární barvy gemů, které mohou být umístěné do socketového předmětu: červený, modrý, a žlutý. Navíc, jsou tam "sekundární barevné" gemy - oranžový, fialový, a zelený - ty se rovnají dvěma barvám. Hráči mohou umístit nějaké barevné gemy do socketu; avšak, odpovídající všechny socket předměty s příslušnými barevnými gemy mohou udělit dodatečný bonus. Ty nerozhodné bonusy se objeví v šedém textu pod sockety. Také je tam zvláštní tip gemu nazvaný meta gem, který se výslovně dává do meta socketu.

Sockety jou oddělené do 4 typů:

Red Socket Red Sockets
Blue Socket Blue Sockets
Yellow Socket Yellow Sockets
Meta Socket Meta Sockets
Prismatic   Socket Prismatic Sockets.

Mohu dát různý gem do socket, když už je tam gem?
Ano. Však jakékoliv gemy, které jsou již v socketu a budou zničené v průběhu - pamatujte si že jako přepisováním "overwriting" se změní starý gem za nový.

Musím zaplnit veškeré sockety do předmětu najednou?
Ne. Můžete naplnit jeden socket najednou do té doby, než najdete ty správné gemy pro ostatní sloty, nebo naplnit všechny najednou.

Jak mohu získat socket bonus?
Jak je uvedený výše, socket předměty mají nevyužité bonusy, které se objevují v šedém textu pod socketem. Tenhle bonus bude stále aktivní, kdy jistá kritéria jsou uspokojená - obvykle kdy veškeré sockety v předmětu jsou naplněná s gemy, které se rovnají barvami socketu. Jestliže předmět má červený socket, a dva modré sockety, umístění červeného a dva modrých gemů do odpovídajících barevných socketů, bude aktivovaný socket bonus. Socket bonus nahromadí na víc bonusy z třech gemů jako normálně poskytuje.

Poznámka: Jestliže gem odpovídající socketu, který bude vložený do socketu, začne jiskřit.

Obrázek č. 1 - Tento předmět vyžaduje red gem
a 2 yellow gems k získání Socket Bonus.


Obrázek č. 2 - Umístění red, blue, a yellow gem
do socket, bude dávat předmětu základní
bonus z těch tří drahokamů, ale nedostane
žádný Socket Bonus (který zůstává šedý).


Obrázek č. 3 - Umístění red, yellow, a yellow gem
do odpovídajícího socketu, bude dávat předmětu
základní bonus, stejně jako Socket Bonus.
Socket bude jiskřit, jestliže odpovídající
barva drahokamu je daná uvnitř.

Musím používat jenom gemy jisté barvy v socketu?
Ne. Můžete umístit červený gem do žlutého slotu, nebo modrý gem do červeného slotu. Jediná stinná strana je, že nepřesné barvy se socketem a gemy nepřijímá předmět socket bonus.

Znova, je důležité všimnout si že nemusíte zaplnit jakýkoliv barevný gem v jakýkoliv socket (kromě meta gemy / meta sockety). Tak, se můžete rozhodnout, že byste radši vzali výhody z jednotlivých gemů, které se neshoduji, místo aby šlo o socket bonus. V tom případě by bylo lepší ignorovat navrhované gemy a vybrat ten, který chcete použít místo toho. Tímto způsobem, můžete upravit předmět k vašim potřebám. Můžete vzít předmět, který jste nemusel jinak použit a udělat jak se vám to hodí k vašim potřebám a vybírat si vlastní gemy.

Co jsou meta sockety a meta gemy?
Meta sockety a gemy jsou vzácné a poskytují silné bonusy. Meta sockety přijímají jenom  meta gemy, a meta gemy mohou  být použitý jenom v meta socketu. Meta gemy mohou vlastnit zvláštní požadavky jedinečné pro každý meta gem. Jestli tyto specifické požadavky nejsou shodné, gem nebude pracovat a zůstává šedivý.

Obrázek č. 4 - Horní: Okno se socket
předmětem s meta gem slot a normální gem slot.
Spodní: Meta gem parametry a požadavky.

 

Meta gemy mají svoje vlastní požadavky předtím, než budou aktivovaný. Jestliže gem vyžaduje specifické množství další gemy, to se počítá založené na všechny další aktuální gemy ve vybaveném předmětu na charakteru. Podřazené barevné gemy se započítávají do obou barev jak jsou způsobilí k tomu.

Mohu vložit různý gem do meta socket, který je již zaplněný?
Ano, ale jako všechny gemy, tato činnost zničí jeden již přítomný v socketu.

Mohu použít meta gemy v normálním socketu?
Ne. Meta gemy mohou být používaný jenom v meta socketu.

 

 

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain