WoWka

Bez obrazku

Menu

Průvodce pro začátečníky

Achievements

Historie
Patch
Mapa stránek
 

Hra

Úvod do hry
Přehled
Rasa
Povolání
Profese
Frakce
Předměty
Doprava
Svět
Města
Lokality
Dungeony a Raidy
Průvodce hráče
Player vs. Player
F. A. Q.
 

Datadisky

Mists of Pandaria
Cataclysm
Wrath of The Lich King
Burning Crusade
 

Sekce

Kouzla Cataclysm

Kouzla Cataclysm Pets

Kouzla WotLK
Kalkulátor talentů EN

Bojový peti

Eventy
 
Bez obrazku

Přehled - Ovládání - Chat

Rychlý start | Tipy Realmů | Několik prvních úrovní | Charakter schopností | Charakter Titulů | Ovládání | Boj
Questy | Bojové mazlíčci | Malý mazlíčci | Základy mobů | NPC | Systém odpočinku | Vysvětlivky | Kadeřník

 

Vysvětlivky

Voice Chat | Chat (Celkový přehled | Úprava | Další | Otázky a odpovědi | Vysvětlivky příkazů)
Emoce | Makra (Průvodce Makra) | Lomítkové příkazy

Shrnutí příkaz chatu

Zde je přehled příkazů chat ve hře.

Posílání zpráv:
Horké klávesy kanálu: /#, /c, /csay
Guilda: /g, /guild, /o
Party/Raid: /p, /party, /ra, /raid
Osobní zpráva: /r, /reply, /send, /t, /tell, /w, /whisper
Určitá oblast: /s, /say, /y, /yell
Emoce: /em, /emote, /me

Pomoc:
/?, /chat, /chathelp, /h, /help, /macrohelp

Ne-ústní příkazy pro ovlivňování hráče:
/a, /assist,
/f, /fol, /follow, /ins, /inspect, /tr, /trade

Příkazy General:
/afk, /camp, /chatlog, /combatlog,
/dnd, /exit, /logout, /played, /pvp, /quit,
/run, /script, /tar, /target, /time, /who

Uživatelské příkazy kanál chatu:
/ann, /announce, /ban, /chan,
/channel, /chatexit, /chatinfo,
/chatinvite, /chatleave, /chatlist, /chatwho, /cinvite, /ckick,
/join, /leave, /mod, /moderate,
/moderator, /mute, /owner, /pass, /heslo, /squelch,
/unban, /unmod, /unmoderator, /unmute,
/unsquelch, /unvoice, /voice

Duel:
/concede, /duel, /forfeit, /yield

Loot:
/ffa, /master, /roundrobin

Seznam přátel:
/friend, /friends, /ignore, /remfriend, /removefriend, /unignore

Příkazy Guildy:
/gdemote, /gdisband, /ginfo, /ginvite,
/gleader, /gmotd, /gpromote, /gquit, /gremove,
/groster, /guilddemote, /guilddisband, /guildinfo,
/guildinvite, /guildleader, /guildmotd, /guildpromote,
/guildquit, /guildremove, /guildroster

Příkazy Party/Raid:
/i, /inv, /invite, /kick, /pr, /promote, /raidinfo, /rand, /random,
/rnd, /roll, /u, /un/uninvite

Makra:
/m, /macro, /macrohelp

Určité emoce:
/kneel, /lay, /laydown, /lie, /liedown, /sit, /sleep, /stand

Vysvětlivky příkaz chatu

Níže přednastavený seznam s mnoha příkazy, které může být použité v chat inspirovaný. Instrukce na to jak použijí, každý příkaz jsou zahrnutý. Několik emocí, které působí vaše schopnosti k provádění, mimo herní akce jsou zahrnuté.

Části příkazů vložených uvnitř znaků (<) a (>) jsou požadované, k použití příkazu. Volitelné součásti příkazů jsou vložené v závorce ( [ a ] ). Jinak je další forma příkazu. Každá verze příkazu je uvedená odděleně, s jeho odpovídajícími nežli poznámka vsunutém textu.

Formát: /PŘÍKAZ CHATU <POTŘEBNÝ TEXT> [DOBROVOLNÝ TEXT] (JINAK ZVANÝ A PROTIKLADNÝ NEBO SOUVISEJÍCÍ PŘÍKAZY) – CO TO DĚLÁ.

/# (jinak '/c' a '/csay') - Pošle zprávu do kanálu #.
/? (jinak '/h' a '/help') - Zobrazuje nějaké základní příkazy a rychlé klávesy.
/a [spojenecký cíl] (jinak '/assist') - Zaútočí na společenský cíl, na který útočí. Jestli není určování cíl, napomáhá vašemu aktuálnímu cíli.
/afk [zpráva] - Nastavuje pryč od klávesnice. Jestliže je zpráva určená, tak bude poslaná jako odpověď všem osobním přijatým zprávám.
/ann (jinak '/announce') - Přepíná oznámení join/leave na uživatelském kanálu. JENOM MODERÁTOR.
/announce (jinak '/ann') - Přepíná oznámení join/leave na uživatelském kanálu. JENOM MODERÁTOR.
/assist [spojenecký cíl] (jinak '/a') - Zaútočí na společenský cíl, na který útočí. Jestli není určování cíl, napomáhá vašemu aktuálnímu cíli.
/ban <jméno kanálu/počet> [spojenecký hráč] (opačný příkaz '/unban') - Zakáže spojeneckého hráče od uživatelského kanálu. Jestliže není hráč určený, zakáže aktuální cíl. JENOM MODERÁTOR.
/c <#> <message> (jinak '/#' a '/csay') - Pošle zprávu do kanálu #.
/camp (jinak '/logout') - Odhlášení charakteru s výběrem obrazovky. Dvacet sekund odpočítávání a tlačítko "cancel" je poskytnutý, jestliže nejste v hostinci nebo hlavních městech, jako Stormwind City nebo Orgrimmar.
/chan <jméno kanálu> [heslo] (jinak '/channel' a '/join') - Připojit do kanál. Jen uživatelské kanály mohou mít hesla, ale nejsou chráněný heslem standardně. Majitel kanálu může nastavit heslo.
/channel <jméno kanálu> [heslo] (jinak '/chan' a '/join') - Připojit do kanál. Jen uživatelské kanály mohou mít hesla, ale nejsou chráněný heslem standardně. Majitel kanálu může nastavit heslo.
/chat (jinak '/chathelp') - Zobrazuje nějaké základní příkazy chatu.
/chatexit <jméno kanálu/počet> (jinak '/chatleave' a '/leave') - Opustit kanál.
/chathelp (jinak '/chat') - Zobrazuje nějaké základní příkazy chatu.
/chatinfo [jméno kanálu/počet] (jinak '/chatlist' a '/chatwho') - Seznam serveru a uživatelských kanálů, ve kterém jste člen. Jestliže jméno kanálu/počet je určený, člen kanálu je uvedený. Majitel kanálu je označený hvězdou (*), moderátoři s "v symbolu" (@) a jedinci bez povolení mluvit se popisují křížkem (#).
/chatinvite <jméno kanálu/počet> [spojenecký hráč] (jinak '/cinvite') - Pozvání spojeneckého hráče do kanálu. Jestliže není určený hráč, pozvete aktuální cíl.
/chatleave <jméno kanálu/počet> (jinak '/chatexit' a '/leave') - Opustit kanál.
/chatlist [jméno kanálu/počet] (jinak '/chatinfo' a '/chatwho') - Seznam serveru a uživatelských kanálů, ve kterém jste člen. Jestliže jméno kanálu/počet je určený, člen kanálu je uvedený. Majitel kanálu je označený hvězdou (*), moderátoři s "v symbolu" (@) a jedinci bez povolení mluvit se popisují křížkem (#).
/chatlog - Přepínání chat logu zapnout/vypnout.
/chatwho [jméno kanálu/počet] (jinak '/chatinfo' a '/chatlist') - Seznam serveru a uživatelských kanálů, ve kterém jste člen. Jestliže jméno kanálu/počet je určený, člen kanálu je uvedený. Majitel kanálu je označený hvězdou (*), moderátoři s "v symbolu" (@) a jedinci bez povolení mluvit se popisují křížkem (#).
/cinvite <jméno kanálu/počet> [spojenecký hráč (jinak '/chatinvite') - Pozvání spojeneckého hráče do kanálu. Jestliže není určený hráč, pozvete aktuální cíl.
/ckick <jméno kanálu/počet> [spojenecký hráč - Vykopne spojeneckéh ohráče ven z uživatelského kanálu. Jestliže není určený hráč, kopne aktuální cíl. JENOM MODERÁTOR.
/combatlog - Přepíná combat log zapnout/vypnout.
/concede (jinak '/forfeit' a '/yield') - Přistoupit na duel.
/csay <#> <zpráva> (jinak '/#' a '/c') - Pošle zprávu do kanálu #.
/dnd [zpráva] - Nastavuje nerušit (Do Not Disturb). Jestliže je zpráva určená, tak bude poslaná jako odpověď všem osobním přijatým zprávám.
/duel [hráč] - Vyzve hráče k souboji. Jestliže není určený hráč, vyzve aktuální cíl.
/em <zpráva> (jinak '/emote' a '/me') - Pošle emoci k hráči blízko vás. Uživatelské emoce nemůže být viděná opačné frakci.
/emote <zpráva> (jinak '/em' a '/me') - Pošle emoci k hráči blízko vás. Uživatelské emoce nemůže být viděná opačné frakci.
/exit (jinak '/quit') - Ukončí hru. Dvacet sekund odpočítávání a tlačítko "cancel" je poskytnutý, jestliže nejste v hostinci nebo hlavních městech, jako Stormwind City nebo Orgrimmar.
/f [spojenecký hráč (jinak '/fol' a '/follow') - Následuje spojeneckého hráče. Jestliže není určený hráč, následuje aktuální cíl.
/ffa (souvysející příkazy '/master' a '/roundrobin') - Změní vybrání kořisti na Free for all. JENOM VŮDCE PARTY/RAIDU.
/fol [spojenecký hráč (jinak '/f' a '/follow') - Následuje spojeneckého hráče. Jestliže není určený hráč, následuje aktuální cíl.
/follow [spojenecký hráč (jinak '/f' a '/fol') - Následuje spojeneckého hráče. Jestliže není určený hráč, následuje aktuální cíl.
/forfeit (jinak '/concede' a '/yield') - Přistoupit na duel.
/friend [spojenecký hráč (jinak '/friends') - Přidá spojeneckého hráče do seznamu přátel. Jestliže není určený hráč, přidá aktuální cíl.
/friends [spojenecký hráč (jinak '/friend') - Přidá spojeneckého hráče do seznamu přátel. Jestliže není určený hráč, přidá aktuální cíl.
/g <zpráva> (jinak '/guild') - Pošle zprávu do kanálu guildy.
/gdemote [člen guildy] (jinak '/guilddemote') - Degraduje hráče k další nejnižší hodnosti ranku. Jestliže není určený člen, degraduje aktuální cíl. JENOM GUILD MASTER A OFFICERS.
/gdisband (jinak '/guilddisband') - Vymaže guildu. JENOM GUILD MASTER.
/ginfo (jinak '/guildinfo') - Zobrazuje vytvořený datum guildy, počet hráčů a počet účtů.
/ginvite [spojenecký hráč (jinak '/guildinvite') - Pozve spojeneckého hráče do guildy. Jestliže není určený hráč, přidá aktuální cil. JENOM GUILD MASTER A OFFICERS.
/gleader [člen guildy] (jinak '/guildleader') - Povyší člena guildy na Guild Master. Jestliže není určený člen, povýší aktuální cíl. JENOM GUILD MASTER.
/gmotd <zpráva> (jinak '/guildmotd') - Nastavuje zprávu všem členům guildy, viděný jenom při připojení. JENOM GUILD MASTER A OFFICERS.
/gpromote [člen guildy] (jinak '/guildpromote') - Povýší hráče k další nejvyšší hodnosti ranku. Jestliže není určený člen, povýší aktuální cíl. JENOM GUILD MASTER A OFFICERS.
/gquit (jinak '/guildquit') - Opustit guildu.
/gremove [člen guildy] (jinak '/guildremove') - Odstranit hráče z guildy. Jestliž není ururčený hráč, odstraní aktuální cíl. JENOM GUILD MASTER A OFFICERS.
/groster (jinak '/guildroster') - Otevře panel guildy v určitém okně.
/guild <zpráva> (jinak '/g') - Pošle zprávu do kanálu guildy.
/guilddemote [člen guildy] (jinak '/gdemote') - Degraduje hráče k další nejnižší hodnosti ranku. Jestliže není určený člen, degraduje aktuální cíl. JENOM GUILD MASTER A OFFICERS.
/guilddisband (jinak '/gdisband') - Vymaže guildu. JENOM GUILD MASTER.
/guildinfo (jinak '/ginfo') - Zobrazuje vytvořený datum guildy, počet hráčů a počet účtů.
/guildinvite [spojenecký hráč (jinak '/ginvite') - Pozve spojeneckého hráče do guildy. Jestliže není určený hráč, pozve aktuální cíl. JENOM GUILD MASTER A OFFICERS.
/guildleader [člen guildy] (jinak '/gleader') - Povyší člena guildy na Guild Master. Jestliže není určený člen, povýší aktuální cíl. JENOM GUILD MASTER.
/guildmotd <zpráva> (jinak '/gmotd') - Nastavuje zprávu všem členům guildy, viděný jenom při připojení. JENOM GUILD MASTER A OFFICERS.
/guildpromote [člen guildy] (jinak '/gpromote') - Povýší hráče na další nejvyšší hodnost guildy. Jestliže není určený člen, povýší aktuální cíl. JENOM GUILD MASTER A OFFICERS.
/guildquit (jinak '/gquit') - Opustit guildu.
/guildremove [člen guildy] (jinak '/gremove') - Odstranit hráče z guildy. Jestliže není určený hráč, odstraní aktuální cíl. JENOM GUILD MASTER A OFFICERS.
/guildroster (jinak '/groster') - Otevře panel guildy v určitém okně.
/h (jinak '/?' a '/help') - Zobrazuje nějaké základní příkazy a rychlé klávesy.
/help (jinak '/?' a '/h') - Zobrazuje nějaké základní příkazy a rychlé klávesy.
/i [spojenecký hráč (jinak '/inv' a '/invite') - Pozve spojeneckého hráče do party/raidu. Jestliže není určený hráč, pozve aktuální cíl. JENOM VŮDCE PARTY/RAIDU.
/ignore [spojenecký hráč (opoziční příkaz '/unignore') - Přidá spojeneckého hráče do seznamu ignorace. Jestliže není určený hráč, přidá aktuální cíl.
/ins [spojenecký hráč (jinak '/inspect') - Prozkoumá spojeneckého hráče. Jestliže není určený hráč, prozkoumá aktuální cíl.
/inspect [spojenecký hráč (jinak '/ins') - Prozkoumá spojeneckého hráče. Jestliže není určený hráč, prozkoumá aktuální cíl.
/inv [spojenecký hráč (jinak '/i' a '/invite') - Pozve spojeneckého hráče do party/raidu. Jestliže není určený hráč, pozve aktuální cíl. JENOM VŮDCE PARTY/RAIDU.
/invite [spojenecký hráč (jinak '/i' a '/inv') - Pozve spojeneckého hráče do party/raidu. Jestliže není určený hráč, pozve aktuální cíl. JENOM VŮDCE PARTY/RAIDU.
/join <channel name> [heslo] (jinak '/chan' a '/channel') - Připojit do kanál. Jen uživatelské kanály mohou mít hesla, ale nejsou chráněný heslem standardně. Majitel kanálu může nastavit heslo.
/kick [člen party/raidu] (jinak '/u', '/un' a '/uninvite') - Odstraní člena party/raidu ze skupiny. Jestliže není určený, odstraní aktuální cíl. JENOM VŮDCE PARTY/RAIDU.
/kneel [cíl] (emoce) (opoziční příkaz '/stand') - Váš charakter klečí, nebo klečí před cílem. Pohybující charakter v nějakém směru způsobuje, že se nepohneš. Mnoho příkazů a kouzla nemůžou být použitá při klečení.
/lay [cíl] (emoce) (jinak '/laydown', '/lie' a '/liedown') (opoziční příkaz '/stand') - Váš charakter leží, nebo leží před cílem. Pohybující charakter v nějakém směru způsobuje, že se nepohneš. Mnoho příkazů a kouzla nemůžou být použitá při ležení.
/laydown [cíl] (emoce) (jinak '/lay', '/lie' a '/liedown') (opoziční příkaz '/stand') - Váš charakter leží, nebo leží před cílem. Pohybující charakter v nějakém směru způsobuje, že se nepohneš. Mnoho příkazů a kouzla nemůžou být použitá při ležení.
/leave <jméno kanálu/počet> (jinak '/chatexit' a '/chatleave') - Opustit kanál.
/lie [cíl] (emoce) (jinak '/lay', '/laydown' a '/liedown') (opoziční příkaz '/stand') - Váš charakter leží, nebo leží před cílem. Pohybující charakter v nějakém směru způsobuje, že se nepohneš. Mnoho příkazů a kouzla nemůžou být použitá při ležení.
/liedown [cíl] (emoce) (jinak '/lay', '/laydown' a '/lie') (opoziční příkaz '/stand') - Váš charakter leží, nebo leží před cílem. Pohybující charakter v nějakém směru způsobuje, že se nepohneš. Mnoho příkazů a kouzla nemůžou být použitá při ležení.
/logout (jinak'/camp') - Odhlášení charakteru s výběrem obrazovky. Dvacet sekund odpočítávání a tlačítko "cancel" je poskytnutý, jestliže nejste v hostinci nebo hlavních městech, jako Stormwind City nebo Orgrimmar.
/m (jinak '/macro') - Otevře okno Create Macros.
/macro (jinak '/m') - Otevře okno Create Macros.
/macrohelp - Zobrazí základní vysvětlení vytvoření makra.
/master [člen party] (related commands '/ffa' a '/roundrobin') - Změní vybrání kořisti na Master looter,a určený hráči master looter. Jestliže není určený hráč, aktuální cíl hráče se stává master looter. JENOM VŮDCE PARTY/RAIDU.
/me <zpráva> (jinak '/em' a '/emote') - Pošle emoci k hráči blízko vás. Uživatelské emoce nemůže být viděná opačné frakci.
/mod <kanál> [člen kanálu] (jinak '/moderator') (opoziční příkaz '/unmod' a '/unmoderator') - Označí člena kanálu jak moderátora uživatelského kanálu. Jestliže není určený hráč, označí aktuální cíl. JENOM MODERÁTOR.
/moderate - Přepíná uživatelský kanál moderátora zapnout/vypnout. JENOM MAJITEL.
/moderator <kanál> [člen kanálu] (jinak '/mod') (opoziční příkaz '/unmod' a '/unmoderator') - Označí člena kanálu jak moderátora uživatelského kanálu. Jestliže není určený hráč, označí aktuální cíl. JENOM MODERÁTOR.

Toto jsou používané příkazy raidu pro určení rolí lidí main tank nebo main assist. Potřebujete být raid leader nebo raid assist a potom se zaměříte na osobu ve vašem raidu a druhu

/mt - přiřadí cíl, který je ve vaší partě rolí "Main Tank"
/ma - přiřadí cíl, který je ve vaší partě rolí "Main Assist"
/mtoff - odstraní roli "Main Tank" z cíle, který je ve vaší partě
/maoff - odstraní roli "Main Assist" z cíle, který je ve vaší partě

/mute >kanál< [člen kanálu] (jinak '/squelch' a '/unvoice') (opoziční příkaz '/unmute', '/unsquelch' a '/voice') - Zabraňuje členovy kanálu od mluvení v uživatelském kanálu. Jestliže není určený hráč, nebude mluvit váš aktuální cíl. JENOM MODERÁTOR.
/o <zpráva> - Send a message to the guild officer channel.
/owner <kanál> [player] - Změní (JENOM MAJITEL) nebo zobrazuje kanál majitele.
/p <zpráva> (jinak '/party') - Pošle zprávu do kanálu party.
/party <zpráva> (jinak '/p') - Pošle zprávu do kanálu party.
/pass <kanál> [heslo] (jinak '/heslo') - Změní heslo kanálu. Jestliže není určené nové heslo, předchozí heslo je stále odstraněný. MODERATOR ONLY.
/heslo <kanál> [heslo] (jinak '/pass') - Změní heslo kanálu. Jestliže není určené nové heslo, předchozí heslo je stále odstraněný. MODERATOR ONLY.
/played - Zobrazuje charakteru množství odehraného času, a charakteru množství času odehraného času v aktuální úrovni.
/pr [člen party/raidu] (jinak '/promote') - Povýší člena party/raidu na vůdce. Jestliže není určený hráč, povýší aktuální cíl. JENOM VŮDCE PARTY/RAIDU.
/promote [party/raid member] (jinak '/pr') - Povýší člena party/raidu na vůdce. Jestliže není určený hráč, povýší aktuální cíl. JENOM VŮDCE PARTY/RAIDU.
/pvp - Zapíná na vaše PvP označení, nebo nastavuje vypršení za pět minut. Jiná PvP aktivita, nebude potřebná, anebo nebude resetován časovač k pěti minutám.
/quit (jinak '/exit') - Ukončí hru. Dvacet sekund odpočítávání a tlačítko "cancel" je poskytnutý, jestliže nejste v hostinci nebo hlavních městech, jako Stormwind City nebo Orgrimmar.
/r <zpráva> (jinak '/reply') - Odpovíte na poslední osobní zprávu. Můžete posunovat skrz všechny lidi, s kterými jste si posílali nedávno osobní zprávy zmáčknutím klávesy tabulátor.
/ra <zpráva> (jinak '/raid') - Pošle zprávu do kanálu raid.
/raid <zpráva> (jinak '/ra') - Pošle zprávu do kanálu raid.
/raidinfo - Zobrazuje veškeré informace o dungeonech, které jsou uložené, a jejich čas restartu.
/rand [X] [Y] (jinak '/random', '/rnd' a '/roll') - Generuje náhodné číslo mezi X a Y. Jestliže Y není určené, pak to regeneruje číslo mezi 1 a X. Jestliže není vložený, to regeneruje číslo mezi 1 a 100. Je to velmi užitečný k určení, kdo má právo vybrat kořist nebo vybrat zdroj. Používání /rand pošle text partě nebo raidu kdekoliv jsou namísto lokalitní oblasti kolem hráče, který použil /rand.
/random [X] [Y] (jinak '/rand', '/rnd' a '/roll') - Generuje náhodné číslo mezi X a Y. Jestliže Y není určené, pak to regeneruje číslo mezi 1 a X. Jestliže není vložený, to regeneruje číslo mezi 1 a 100. Je to velmi užitečný k určení, kdo má právo vybrat kořist nebo vybrat zdroj. Používání /random pošle text partě nebo raidu kdekoliv jsou namísto lokalitní oblasti kolem hráče, který použil /random.
/remfriend [hráč] (jinak '/removefriend') - Odstraní hráče ze seznamu přátel. Jestliže není určený, odstraní označený cíl.
/removefriend [hráč] (jinak '/remfriend') - Odstraní hráče ze seznamu přátel. Jestliže není určený, odstraní označený cíl.
/reply <zpráva> (jinak '/r') - Odpovíte na poslední osobní zprávu. Můžete posunovat skrz všechny lidi, s kterými jste si posílali nedávno osobní zprávy zmáčknutím klávesy tabulátor.
/rnd [X] [Y] (jinak '/rand', '/random' a '/roll') - Generuje náhodné číslo mezi X a Y. Jestliže Y není určené, pak to regeneruje číslo mezi 1 a X. Jestliže není vložený, to regeneruje číslo mezi 1 a 100. Je to velmi užitečný k určení, kdo má právo vybrat kořist nebo vybrat zdroj. Používání /rnd pošle text partě nebo raidu kdekoliv jsou namísto lokalitní oblasti kolem hráče, který použil /rnd.
/roll [X] [Y] (jinak '/rand', '/random' a '/rnd') - Generuje náhodné číslo mezi X a Y. Jestliže Y není určené, pak to regeneruje číslo mezi 1 a X. Jestliže není vložený, to regeneruje číslo mezi 1 a 100. Je to velmi užitečný k určení, kdo má právo vybrat kořist nebo vybrat zdroj. Používání /roll pošle text partě nebo raidu kdekoliv jsou namísto lokalitní oblasti kolem hráče, který použil /roll.
/roundrobin (related commands '/ffa' and '/master') - Změní vybrání kořisti na Round robin. JENOM VŮDCE PARTY/RAIDU.
/run <script> (jinak '/script') - Spustí script.
/s <zpráva> (jinak '/say') - Pošle zprávu k hráči blízko vás.
/say <zpráva> (jinak '/s') - Pošle zprávu k hráči blízko vás.
/script <script> (jinak '/run') -Spustí script.
/send <spojenecký hráč> <message> (jinak '/t', '/tell', '/w' a '/whisper') - Odešle zprávu spojeneckému hráči.
/sit [cíl] (emote) (opoziční příkaz '/stand') - Váš charakter sedí, nebo sedí před cílem. Pohybující charakter v nějakém směru způsobuje, že se nepohneš. Mnoho příkazů a kouzla nemůžou být použitá při sedění.
/sleep [cíl] (emote) (jinak '/lay', '/laydown' a '/lie') (opoziční příkaz '/stand') - Váš charakter spí, nebo spí před cílem. Pohybující charakter v nějakém směru způsobuje, že se nepohneš. Mnoho příkazů a kouzla nemůžou být použitá při spaní.
/squelch <kanál> [člen kanálu] (jinak '/mute' a '/unvoice') (opoziční příkazs '/unmute', '/unsquelch' a '/voice') - Zabraňuje členovy kanálu od mluvení v uživatelském kanálu. Jestliže není určený hráč, nebude mluvit váš aktuální cíl. JENOM MODERÁTOR.
/stand (emote) (opoziční příkazs '/kneel', '/lay', '/laydown', '/lie', '/liedown', '/sit' a '/sleep') - Stojíte, KLEČÍTE, LEŽÍTE NEBO SEDÍTE.
/t <spojenecký hráč> <zpráva> (jinak '/send', '/tell', '/w' a '/whisper') - Pošle zprávu spojeneckému hráči.
/tar <nějaký charakter> (jinak '/target') - Označí blízký charakter, NPC, nebo monstrum jehož jméno začíná s určitým charakterem.
/target <nějaký charakter> (jinak '/tar') - Označí blízký charakter, NPC, nebo monstrum jehož jméno začíná s určitým charakterem.
/tell <příbuzný hráč> <message> (jinak '/send', '/t', '/w' a '/whisper') - Pošle zprávu spojeneckému hráči.
/time - Display your local time.
/tr [spojenecký hráč] (jinak '/trade') - Otevře obchodní okno se spojeneckým hráčem. Jestliže není určený hráč, obchodujete s označeným cílem.
/trade [spojenecký hráč] (jinak '/tr') - Otevře obchodní okno se spojeneckým hráčem. Jestliže není určený hráč, obchodujete s označeným cílem.
/u [člen party/raidu] (jinak '/kick', '/un' a '/uninvite') - Odstraní člena party/raidu ze skupiny. Jestliže není určený, odstraní aktuální cíl. JENOM VŮDCE PARTY/RAIDU.
/un [člen party/raidu] (jinak '/kick', '/u' a '/uninvite') - Odstraní člena party/raidu ze skupiny. Jestliže není určený, odstraní aktuální cíl. JENOM VŮDCE PARTY/RAIDU.
/unban <jméno kanálu/počet> [spojenecký hráč (opoziční příkaz '/ban') - Od banuje spojeneckého hráče z uživatelského kanálu. Jestliže není určený hráč, od banuje aktuální cíl. MODERATOR ONLY.
/unignore [hráč] (opoziční příkaz '/ignore') - Odstraní hráče z ignoračního seznamu. Jestliže není určený hráč, odstraní aktuální cíl.
/uninvite [člen party/raidu] (jinak '/kick', '/u' a '/un') - Odstraní člena party/raidu ze skupiny. Jestliže není určený, odstraní aktuální cíl. JENOM VŮDCE PARTY/RAIDU.
/unmod <kanál> [moderátor kanálu] (jinak '/unmoderator') (opoziční příkazs '/mod' a '/moderator') - Odstraní označení moderátora od člena kanálu. Jestliže není určený hráč, odstraní označení aktuálnímu cíli. JENOM MODERÁTOR.
/unmoderator <kanál> [moderátor kanálu] (jinak '/unmod') (opoziční příkazs '/mod' a '/moderator') - Odstraní označení moderátora od člena kanálu. Jestliže není určený hráč, odstraní označení aktuálnímu cíli. JENOM MODERÁTOR.
/unmute <kanál> [člen kanálu] (jinak '/unsquelch' a '/voice') (opoziční příkazs '/mute', '/squelch' a '/unvoice') - Povolí člena kanálu k mluvení v kanálu. JENOM MODERÁTOR.
/unsquelch <kanál> [člen kanálu] (jinak '/unmute' a '/voice') (opoziční příkazs '/mute', '/squelch' a '/unvoice') - Povolí člena kanálu k mluvení v kanálu. JENOM MODERÁTOR.
/unvoice <kanál> [člen kanálu] (jinak '/mute' a '/squelch') (opoziční příkazs '/unmute', '/unsquelch' a '/voice') - Zabraňuje členovy kanálu od mluvení v uživatelském kanálu. Jestliže není určený hráč, nebude mluvit váš aktuální cíl. JENOM MODERÁTOR.
/voice <kanál> [člen kanálu] (jinak '/unmute' a '/unsquelch') (opoziční příkazs '/mute', '/squelch' a '/unvoice') - Povolí člena kanálu k mluvení v kanálu. JENOM MODERÁTOR.
/w <spojenecký hráč> <zpráva> (jinak '/send', '/t', '/tell' a '/whisper') - Pošle zprávu spojeneckému hráči.
/whisper <spojenecký hráč> <zpráva> (jinak '/send', '/t', '/tell' a '/w') - Pošle zprávu spojeneckému hráči.
/who [n-"jméno"]1 [g-"jméno guildy"]1 [z-"oblast"] [c-"povolání"] [r-"postava"] [# nebo #-#]2 - Vyhledá spojenecké hráče, kteří jsou online a mají určité schopnosti. Jestliže není žádná schopnost, také se zobrazují hráči ve vaší oblasti, který mají o tři úrovně s vaší úrovní. Jestliže je zde víc než jedna shoda, okno Who ze Social okno otevře zobrazený výsledky.

  1. Schopnosti jména a jména guildy mohou mít málo asi tři znaky. Všichni hráči s určitými znaky, kdekoliv v jejich jménu nebo jméno guildy se zobrazuje. Můžete použít jeden z nich anebo obé schopnosti, a určit stejné nebo různé hodnoty pro každého.
  2. Tato schopnost vám dovolí pátrat po hráčích určité úrovně, nebo s úrovní rozsahu.

/y <zpráva> (jinak '/yell') - Křičí vysílání zprávy k hráčům ve velmi velké oblasti okolo vašeho charakteru.
/yell <zpráva> (jinak '/y') - Křičí vysílání zprávy k hráčům ve velmi velké oblasti okolo vašeho charakteru.
/yield (jinak '/concede' a '/forfeit') - Přistoupit na duel.

 

 

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain