WoWka

Bez obrazku

Menu

Průvodce pro začátečníky

Achievements

Historie
Patch
Mapa stránek
 

Hra

Úvod do hry
Přehled
Rasa
Povolání
Profese
Frakce
Předměty
Doprava
Svět
Města
Lokality
Dungeony a Raidy
Průvodce hráče
Player vs. Player
F. A. Q.
 

Datadisky

Mists of Pandaria
Cataclysm
Wrath of The Lich King
Burning Crusade
 

Sekce

Kouzla Cataclysm

Kouzla Cataclysm Pets

Kouzla WotLK
Kalkulátor talentů EN

Bojový peti

Eventy
 
Bez obrazku

Přehled - Ovládání

Rychlý start | Tipy Realmů | Několik prvních úrovní | Charakter schopností | Charakter Titulů | Ovládání | Boj
Questy | Bojové mazlíčci | Malý mazlíčci | Základy mobů | NPC | Systém odpočinku | Vysvětlivky | Kadeřník

 

Lomítkové příkazy

Voice Chat | Chat (Celkový přehled | Úprava | Další | Otázky a odpovědi | Vysvětlivky příkazů)
Emoce | Makra (Průvodce Makra) | Lomítkové příkazy

Můžete napsat "/a" <začátek stisknutí tlačítka tabulátoru> a to bude celý seznam příkazů skrz písmenka "a".

/tell <player> <message>(neboli "/t") - Pošlete hráči soukromou zprávu. Můžete rolovat skrz všechny lidi, s kterými jste nedávno šeptali s klávesou tabulátoru.
/w <player> <message> - Pošlete hráči soukromou zprávu. Můžete rolovat skrz všechny lidi, s kterými jste nedávno šeptali s klávesou tabulátoru.
/chathelp (neboli "/chat") - Seznam příkazů chat.
/em <message> (neboli "/me") - Vytvoří nějakou emoci.
/exit - Vypnutí hry.
/follow (neboli "/f") - Označte hráče a napište toto. Budete následovat toho hráče.
/ignore <player> - Ignorujte hráče. Příkaz ignore, bude jako ignorací emoce.
/unignore <player> - Odstraní hráče z ignorace.
/invite <player> (neboli "/inv") - Připojíte hráče do vaší party.
/logout (neboli "/camp") - Odhlášení ze hry.
/party <message> (neboli "/p") - Odesílání zprávy do chat party.
/played - Podává zprávu množství času co jste hráli hru s tím charakterem.
/pvp - Umožněte vašemu charakteru být napadený jinými hráči v boji Player vs. Player.
/random <X> [Y] (neboli "/roll") - Náhodně vygeneruje číslo mezi X a Y, jestliže Y není určený, pak to vygeneruje číslo mezi 1 a X. Toto je velmi užitečný určit kdo má právo vybrat bednu nebo sklízet zdroj. Používání /random pošle text vaší partě nebo raidu kdekoliv jsou namísto lokální oblasti kolem hráče, který používal /random.
/r - Přepošle k poslednímu s kterým jste psali soukromou zprávu. Můžete rolovat skrz všechny lidi, s kterými jste nedávno psali s klávesou tabulátoru.
/say <message> (neboli "/s") - Odešle zprávu k lidem blízko vás.
/sit - Když stojíš, váš charakter bude sedět.
/stand - Když sedíš, váš charakter bude stát.
/who - Seznam online hráčů.
/yell <message> (neboli "/y") - Vykřikuje zprávu k oblasti kolem. Mnoho hráčů to hodně považuje za "spam" tak to používejte opatrně.

/castvám dovolí vykouzlit kouzla jménem. Napište /cast (podnázev kouzla) - například: "/cast Fireball (Rank 1)". K přidání vykouzleného kouzla k makru můžete napsat ručně nebo kombinací kouzla ve vaší knize kouzel, aby přidala řádný /cast linií k makru.

Chat příkazy

/#, /c, /csay - Poslat text do kanálu # (například /1 ahoj!).
/announcements, /ann - Přepínání join/leave oznámí na kanálu.
/afk, /dnd - Nastavuje Away From Keyboard (pryč od klávesnice) nebo Do Not Disturb flags (nerušit).
/ban, /unban - Ban/unban hráče z kanálu.
/chatlist, /chatwho, /chatinfo [channel] - Seznam kanálů, nebo počet kanálů.
/cinvite, /chatinvite - Připojí hráče do kanálu.
/join, /channel, /chan - Připojit do kanálu.
/ckick - "/ckick ChannelName CharacterName"
/leave, /chatleave, /chatexit [channel] - Opustí kanál (nebo všechny kanály).
/mod, /moderator, /unmod, /unmoderator - Změní hráčův status moderátora.
/moderate - Přepne moderátora na kanál.
/mute, /squelch, /unvoice, /unmute, /unsquelch, /voice - Změní hráčům souhlas.
/password, /pass <channel> <password> - Změna hesla. (Buďte opatrní při změně hesla)
/rw - Pošle raidu varovný text. Toto je jediný k dispozici pro raid vůdce a asistenty.
/readycheck - Posílá kontrolu přípravy "Jste připravený?" Ukáže se hráčům v raidu dialogové okno s Yes/No. Vůdce raidu bude dostávat zpátky v 30 sekundách od všech hráčů, kdo není připravený nebo neodpovídal. Jen vůdci raidu toto mohou dělat.
/raidinfo - ukazuje zbývající čas na uložení raidu v instancích. Také ukazuje ID k tomu, aby srovnal s dalšími hráči (jestli máte stejný uložený ID jak oni, půjdete do stejné instance).

Guild příkazy

Voice (zvuky)
Následující budou přehrávat zvuk! Jsou zde dvě ze tří variací pro každého. Zvuky budou různé v závislosti na vašem charakteru.

/attacktarget
/bye
/charge
/cheer
/congratulate
/flee
/flirt
/followme
/healme
/hello
/helpme
/incoming
/no
/nod
/oom
/openfire
/rasp
/silly
/thank
/wait
/welcome


Několik příkazů a ovládání tlačítek

Ve hře naleznete několik příkazů a ovládání tlačítek, samozřejmě si tlačítka můžete změnit.

General Informace

/chathelp Seznam příkazu chat.
/ghelp Seznam příkazu Guild chat.
/logout Odpojení ze hry.
/exit Vypnutí hry.
/f Běhání za hráčem.
/inv Připojení hráče do party.
/ignore Ignorovat hráče pokud nechcete aby vám psal.
/unignore Zrušit ignoraci hráče.
/played Informuje kolik času jste odehráli.
/pvp Zapíná a vypíná PvP.
/random Generuje náhodný číslo.
/r Přeposlat poslední zprávu.
/s Poslat zprávu pro všechny blízko tebe.
/sit Sedět.
/stand Stát.
/who Panel online hráčů
/cast Zkouzlení

Klávesnice - Pohyb

Q Pohyb na levou stranu.
E Pohyb na pravou stranu.
W Pohyb vpřed.
S Pohyb vzad.
A Otáčení do leva.
D Otáčení do prava.
X Sedět.
Mezerník Skákání.
NumLock Automatický běhání.

Klávesnice - Zaměření

Tab Cycle through enemies.
Ctrl + Tab Cycle through allies.
F Zamření.
V Zobrazení jmén mobů.
T Zaměření cíle.
Shift + T Váš pet zaútočí na nepřítele.

Klávesnice - Panel

C Panel Charakteru.
P Panel Kouzel.
I Hledání do instancí.
N Talenty od 10lvl.
Shift + I Pet knížky
Shift + P Pet panel.
K Dovednostní panel.
L Quest panel.
O Panel online hráčů.
B Otevření báglu.
Shift + B Otevření všech báglů.
H Honor panel.
U Reputační panel.

Guild Informace

/ghelp Zobrazí guildovní příkazy.
/ginfo Informace o Guild chatu.
/gremove Odstranení člověka z Guildy.
/gpromete Zvyšuje hodnost hráčovi v guildě.
/gdemote Snižuje hodnost hráčovi v gulidě.
/gmotd Nastavit zprávu dne.
/gquit Odejít z Guildy.
/gproster Zobrazit seznam Guildy.
/gleader Předání Guild Mastera.
/g Zpráva pro všechny v Guildě.
/o Pošle zpráva pro všechny officers v Guildě.
/ginvite Přijmout hráče do Guildy.
/gdisband Rozpustit guildu.

Chat Informace

/chathelp Pomoc o chatu.
/chatlist Seznam chat.
/chatwho Seznam hráčů.
/join Vytvořit a připojit na kanál.
/w Šeptací zpráva.
/# Psaní na kanálu.
/p Psaní do party.
/pass Změnit heslo. Opatrně heslem!
/afk Mimo klávesnici
/dnd Nerušit.
/ann Oznámení.
/moderate  
/mute Mlčet.
/unmute Přestat mlčet.
/kick Vykopnutí nějakého hráče.
/ban Dát ban nějakému hráči.
/unban Zrušit ban hráči.

Boj Informace

/assist Asistence cíle.
/duel Mezi sebou bojujete.
/yield Vzdát duel.

Hráč Informace

/friend Přidat někoho do seznamu přátel.
/remfriend Odstranit někoho ze seznamu přátel.
/inspect Inspekce o hráči co má na sobě.
/target Změna cíle.
/trade Obchodování.

Server Informace

/time Zobrazí čas hry a serveru.
/bug Napsat chybu o hře.
/suggest Napsat návrh.

 

 

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich