WoWka

Bez obrazku

Menu

Průvodce pro začátečníky

Achievements

Historie
Patch
Mapa stránek
 

Hra

Úvod do hry
Přehled
Rasa
Povolání
Profese
Frakce
Předměty
Doprava
Svět
Města
Lokality
Dungeony a Raidy
Průvodce hráče
Player vs. Player
F. A. Q.
 

Datadisky

Mists of Pandaria
Cataclysm
Wrath of The Lich King
Burning Crusade
 

Sekce

Kouzla Cataclysm

Kouzla Cataclysm Pets

Kouzla WotLK
Kalkulátor talentů EN

Bojový peti

Eventy
 
Bez obrazku

Přehled - Ovládání

Rychlý start | Tipy Realmů | Několik prvních úrovní | Charakter schopností | Charakter Titulů | Ovládání | Boj
Questy | Bojové mazlíčci | Malý mazlíčci | Základy mobů | NPC | Systém odpočinku | Vysvětlivky | Kadeřník

 

Ovládání

Voice Chat | Chat (Celkový přehled | Úprava | Další | Otázky a odpovědi | Vysvětlivky příkazů)
Emoce | Makra (Průvodce Makra) | Lomítkové příkazy

Pohybovat a ovládat kamery

Pohybování
Používejte klávesy W, A, S, D k pohybu kolem světa. Nebo, držte stisknutím obou tlačítek myši k přesunutí dopředu (posunováním myši v tomto otáčivém bodě vašeho charakteru). Můžete také pohybovat vaším charakterem s kurzorovými klávesami.

Click-to-Move
Click-to-Move je vlastnost auto-interaction, která dovolí hráčům, aby udělali několik věcí použitím myši. Se zapnutým Click-to-Move, hráč může dělat následující:

  • Kliknutím pravým tlačítkem myši na zem pro přesun do oblasti.
  • liknutím pravým tlačítkem myši na nepřítele k automatickému pohybu na nepřítele a zahájit boj.

Hráči budou potřebovat změnit použití, tak půjdou do Advanced Options, napřed do Interface Options a potom zkontrolovat radio box vedle Click-to-Move.

Automatický běh
Toto vám dovolí pokračovat v běhu bez držení klávesy nebo myši. Můžete přiřadit klávesu auto-run zmáčknutím "ESC", pak v nastavování kláves v menu. Posunete obraz dolu, než najdete "toggle auto run". Standardní kláves je na Numerické klávesnici "/".

Kamera
Držením levého tlačítka myši k dívání se kolem světa. Držením pravým tlačítkem myši, k otáčení vašeho charakteru použitím myši. Můžete posouvat kameru a používání kolečka na myši nebo používání kláves "Home" a "End".

Plavání
Jestli vyčerpáte zásobu vzduchu, zemřete. Jsou zde různé předměty, jako lahvičky, ty vám dovolí dýchat pod vodou. Můžete také používat klávesu skok k vyplavání nad vodu, zatím co jste ve vodě. Pro potápění se musíte naklonit směrem dolu s pravým tlačítkem myšmi. Při létání nebo plavání, klávesa "X" vás posouvá dolu.

Pravý kliknutí na Mac
S jedním tlačítkem myši, držením ovládací klávesy na klávesnici zatímco kliknete na tlačítko myši, aby simulovaly kliknutím pravým tlačítkem ve hře. Na novějších Mac laptopech můžete umístit dva prsty na trackpad a taky klikat. Toto je v nastavení keyboard & mouse v oblasti System preferences.

Vliv a ovládání boje

Ovlivnování
Kliknutím levým tlačítkem se vybírá cíl NPC ve hře, zatímco kliknutím pravým tlačítkem aktivuje cíl nebo mluví k NPC. Kurzor myši je kontextovaný; jestli se pohybujete s vaší myší po cíli, který můžete působit společně, ukáže se ikona na kurzoru myši pro ukazování druhu akce, která se bude udávat jestli kliknete pravým tlačítkem (meč = útok, kolečko = manipulace, bublina řeči = hovor, atd.).

Útočení
Pro napadení nepřítele se pohybujte v dosahu (pohybujte se kde můžete vidět kurzor útoku kdy myší přejedete přes nepřítele - stíněný kurzor, míní, že jste mimo dosah) a kliknutí na pravý tlačítko myši na nepřítele. Vstoupíte do útočného módu. Pohybujte vaším charakterem vedle nepřítele a automaticky začne útočit. Navíc k pravému kliknutí na nepřítele, můžete také vybrat "attack" ikonu z Action Baru.

Akční bar - Action Bar
Action bar na spodní části obrazovky, obsahuje vaše kouzla, zvláštní schopnosti, nebo často používané předměty, jako Jídlo a Vodu (které příslušně vrací život a manu). Můžete aktivovat tyto buď kliknutím na ně, nebo zmáčknutím odpovídajících čísel ve slotu kouzel nebo schopností, které si přejete použít. Po najetí myší přes ikonu, vám ukáže různé tipy obsahující jméno kouzla nebo schopnosti. Můžete se také podívat na vaše kouzlo nebo knihy schopností (Spellbook & Ability tlačítko na Action Baru) pro dostání plného popisu každé schopnosti nebo kouzla, které váš charakter možná má. Můžete přerovnat Action Bar kliknutím a přetažením ikon. Můžete také přidat nová kouzla/schopnosti do tohoto baru jak přesunutím z knížky Spell nebo Ability. Můžete také umístit předměty do baru pro snadnou aktivaci.

  • Předměty, které jsou ve vašem action baru a jsou vybavený zobrazovací zelným ohraničením kolem nich, to je snadnější, aby říkali, které z vašich předmětů jsou v action baru.
  • Hráči mohou vykouzlit předmět, s kterým lze zaměřit kouzlo na předměty, které jsou ve vašem action baru. Například můžete krmit mazlíčka a máte jídlo, které chcete mazlíčka krmit v jednom z vašich action barů.

Vícenásobný akční bar - Multiple Action Bars
Můžete mít více action barů na obrazovce zároveň. Můžete aktivovat dodatečné action bary skrz Interface Options v Menu. Dodatečné action bary mají rozsahové ukazatele na nich. Jestliže tlačítko v jednom z hráčových dodatečných action barů mají součást dosahu, to zobrazí červený bod, kdy je cíl mimo dosah.

Parta, obchodování, a další ovládání charakteru
Pro pozvání někoho do party, označte je levým kliknutím, a potom pravým kliknutím na jejich portrét v horním okraji obrazovky, aby předložila menu možných vzájemných ovlivňování s charakterem. Kromě tvoření party, je zde několik dalších dostupných voleb jako inspect, duel, a trade.

Získávání nových kouzel a schopností
Nové schopnosti a kouzla nejsou získaná automaticky. Musíte navštívit zvláštního trenéra pro vaše povolání, ke koupení. Jistá kouzla a schopnosti jsou naučené skrz questy nebo zvláštních předmětů.

Přerušení kouzel / Auto shoot
Kouzlení kouzla a střelecké Weapon Auto-Shots, může být přerušený zmáčknutím klávesy "ESC".

Quest cíle
Quest cíle, můžete působit společně s jiskru a zobrazení jejich jméno přes cíl k dělá je jasnější.

Focus Frame
Focus Frame je k dispozici. Hráči budou schopní kliknutím pravým kliknutím na nějakou unit frame a vybrat "Set Focus". Focus frame jen zobrazí, kdy je focus nastavený. Hráči mohou také nastavit "Focus Cast Key" v Options/Combat panel, který může být vázán k "Shift", "Alt", nebo "Ctrl". Při držením focus cast key a spouštění akce, akce bude vykonaná na vašem focus a na žádném vašem cíli.

Inspekce dalších hráčů
Při inspekci dalšího hráče, můžete vidět jejich vybavení, nastavený talenty, a PvP informace. Můžete prohlížet jiný hráče pravým kliknutím na jejich portrét (nebo jejich jméno v chat linku) a vybrání vhodné volby. Můžete prohlížet hráče opoziční frakce, když nejsou označení pro PvP. Maximální vzdálenost k prohlížení je 30 yardů, tak prohlížející volba se objeví jen, jestliže váš cíl je okolo toho dosah.

Zaměření a rozhraní uživatelského ovládání

Základní nastavení
Po stisknutí klávesy Escape se zobrazí Main Menu, kde můžete nastavit video a nastavení hry, a nastavovat klávesy.

Informace charakteru
Kliknutím na tlačítko v Action Bar, který obsahuje portrét vašeho charakteru, nebo zmáčknutím standardním nastavení klávesy "C". Toto vám předloží váš Charakter Info Panel.

Levelování
Jako úrovně ve hře, budete získávat talent body, který můžete ihned (po úrovni 10) použít na váš charakter zmáčknutím "N" k otevření okna talentů. Okno talentů obsahuje veškeré vaše aktuálně dostupné talenty a jejich ceny v bodech talentu.

Sticky Targeting
Když je tato volba zapnutá, nezruší volbu vašeho aktuálního cíle, když kliknete na prázdný prostor.

Autoloot
Podržením Shift + pravým kliknutím na mrtvolu nebo bednu automaticky vybere předměty. Tento nebude automaticky brát bind-on-acquire předměty. Můžete vybrat možnosti v Options Menu, které může změnit autolooting pro jednodušší kliknutím pravým tlačítkem na mrtvolu nebo bednu.

Vybavení předměty
Výbava předměty pravým kliknutím z vašeho inventáře. Jestliže je otevřený okno banky, kliknutím pravým tlačítkem na předmět bude umístěn do vaší banky.

Tab
Klávesa Tab cykluje skrz blízké nepřátelské cíle. Jestli ručně vyberete různý cíl používání další metody, pak rychle zmáčkněte znova Tab, váš poslední Tab-vybere cíl a bude znovu vybraný a můžete pokračovat Tab- vybere, který jste vynechali.

Ikony
Ikony záporných účinků, které se ukazují na hráči, má barvu, aby signalizovala jejich typ. Kletby jsou fialové, onemocnění je žlutý, zelený je jed a kouzlo je modrý. Navíc, kdy člen party je zasažen jedním z těchto čtyř druhů záporných účinků, jejich portrét bude pulsovat vhodnou barvu na 30 sekund nebo dokud nebude účinek odstraněný.

Minimap
NPC s úrovní-příslušné questy se objeví vždy na vaší minimapě jak žluté výstražné body. NPC, který má questy, že jste dokončili, se zobrazuje jako žluté otazníky. Navíc, flight masteři, že ještě nedostali letový bod, tak se zobrazuje na minimapě jako zelený výstražný bod.

Všichni hráči mají označení na jejich minimapě. Kliknutím k otevření menu se zvláštními druhy npc k nalezení, nebo můžete vybrat různý sledující typ, jestli váš charakter má k tomu přístup - jako mining, herbs, beast, undead, a mnohem víc.

Map
V patch 2.3, Battle Map byl přejmenovaný na Zone Map a může být otáčený spíše na nějakou zónu než spravedlivý zóny PvP cíle. Je zde drop-down nabídka na zobrazování world map, která vám dovolí vybrat si, kdy by se měla mapa zony zobrazovat.

Zobrazení Health Bars
Standardní nastavená klávesnice, "V" zobrazuje veškeré zdravotní bary blízkých nepřátel (oba počítač a hráče) nad jejich hlavami. Standardní nastavená klávesnice "Shift+V" ukazuje zdravotní bary jen pro přátelské cíle, žádný nepřátele. Standardní nastavená klávesnice "Ctrl+V" ukazuje zdravotní bary pro přátelské cíle a nepřátelské cíle.

Nastavení času
Show Clock v Interface Options (Display) dává hodiny na spod minimapy, které může zobrazit buď čas serveru či váš v počítači.

  • Můžete nastavit alarm pro určitý čas. Klikněte na hodiny k otevření okna konfigurace.
  • sou zde stopky, můžete je zpřístupnit přes hodinové konfigurační okno či psaním /timer, /sw, nebo /stopwatch. Normálně to sečítá, ale vstupování času přes lomítko příkaz bude způsobovat proti zpětnému spočítání. Příklady: /timer 80, /timer 1:20 (oba spočítá 1 minutu 20 sekund).

Plovoucí bojový text
Plovoucí bojový text byl přidaný ke hře s několika volbami. Můžete vidět, když dostanete poškození, když jste léčený a kolik, kdy získáte a ztratíte aury a mnohem víc. Můžete aktivovat plovoucí bojový text v nabídce options menu.

Jména přátel
Jména nad hlavami blízkých hráčů, kdo jsou na tvém seznamu přátel, se objeví v jiné barvě, tak můžete říct, že jsou poblíž.

Seznam přátel
Váš seznam přátel má pole poznámky vedle jména přítele. Klikněte na iknu poznámky pro přidání poznámky k určenému příteli.

Volné místo v batohu
Je zde UI volba k zobrazování volného místa v batohu. Když je zapnutý, váš batoh zobrazí celkový počet volného dostupného místa ve všech vašich batohách.

Poplach kouzel (nepřátelský bar kouzlení)
Zobrazuje vaše cílené nepřátelské cast bar, kdy oni kouzlí. Standardně je to vypnuté, ale můžete to umožnit skrz Interface Options. To může být také zobrazený s "V" funkční klávesou.

Kouzlící bary pod cílovým portrétem willindicate zdali kouzlení může být přerušený.

Životy/Mana Bar
Jsou zde volby pro zobrazení hodnot zdraví a manu na vašich zdraví/maně barech pro vás, vaší partu, či váš cíl, a zobrazení také informaci jako procenta nebo čísla.

Držením zaměřením UI
Když máte cíl (Priest Mind Control, Eyes of the Beast, používání Steam Tonk, atd.), váš akční bar bude dočasně nahrazený jejich primárním akčním barem po dobu účinku. Avšak, toto se nevyskytovat při vlastnění jiných hráčů.

Barva jmén povolání
Mnoho prvků rozhraní zobrazí hráčská jména v jejich barvě povolání, tak můžete snadno poznat co je hráč za povolání. Prvky rozhraní ovlivňuje i LFG, 1Guild, a Who.

Jména charakteru mohou být barevný podle povolání v chatu skrz možnosti v rozhraní Development nastavení.

Předmět pro porovnání
Držení klávesy "Shift" při ukazování nad předmětem, bude zobrazovat rozdíly s předměty, které máte aktuálně na sobě.

Alt-Tab (minimalizace programu)
Jestliže zmáčknete "Alt+Tab" jít ze hry, váš charakter se zastaví, pokud nejste na automatickém běhu.

Alt-F4 (ukončení programu)
Alt-F4 může být používán pro zavření World of Warcraft, avšak, to nebude okamžitý odhlášení hráče ven ze světa.

Zvuk a Hudba
Ctrl-S tlačítko pro zvukové efekty zapnutí a vypnutí, a Ctrl-M tlačítko pro hudbu zapnutí a vypnutí.

Tip
V prvním nečítávajícím obraze jsou zobrazené tipy. Toto můžete vypnout v interface nastavení.

Ostatní informace ve hře

Stav Hráče
V kruhu je vidět vzhled vašeho charakteru. V horním pruhu napravo je jeho jméno. Zelený pruh přestavuje jeho Zdraví (health). Spodní pruh nemusí být nutně červený, jako na tomto obrázku. Pokud je červený, jedná se o ukazatel Hněvu (rage), který používají bojovnická povolání. Spodní ukazatel může být ale i modrý - pak se jedná o ukazatel Many, magické energie, kterou používají ke kouzlení povolání jako třeba Mág nebo Kněz (priest). V malém kroužku u portrétu se nachází ještě číslo, které představuje level vaší postavy. Můžete si zapnout i číselné ukazatele těchto hodnot.


Nepřítel / NPC
Pokud bojujete a máte vybraného některého z nepřátel (nebo také při interakci s NPC postavou), ukáží se vám vedle informací o vaší postavě také informace o nepříteli. Jak vidíte na obrázku, informace jsou podobné jako u vaší postavy - vidíte jeho portrét (to je ten ještěr), jméno, jeho level (v malém kroužku u portrétu) a ukazatel Zdraví. Navíc se pod ním zobrazují ještě ikonky, které představují kouzla, která má na sebe zakouzlena (pouze v případě, že o nich víte).

Zlatý design, který můžete vidět na druhém obrázku kolem portrétu označuje Elitního (elite) nepřítele. Pokud je motiv kolem portrétu stříbrný, znamená to, že jste narazili na Vzácného (rare) nepřítele.


Členové Party, Ochočené Zvíře nebo Vykouzlený Pomocník
Pokud hrajte v partě, členové vaší party se vám zobrazují pod informacemi o vaší postavě. Informace o jejich postavách vypadají podobně, ale jsou menší (na obrázku je člen party pojmenovaný Cyreo). Vidíte jejich portrét, jméno a ukazatel zdraví. Vůdce party má u portrétu malou korunku (to je právě Cyreo, jak vidíte). Pokud máte ochočené zvíře (pet) nebo vykouzleného pomocníka (summon), pak se jejich status zobrazuje také. Na obrázku jej vidíte v kruhu hned pod informací o hráči (je to ta modrá potvůrka pojmenovaná Grimnar). Když na něj kliknete, zobrazí se vám malý seznam příkazů, které můžete takovému spoluhráči zadávat (je ovládaný počítačem).


Aktivní Kouzlo / Skill
Pokud na sobě máte zakouzlené nějaké kouzlo, které ovlivňuje statistiky vaší postavy (buff, debuff, nákaza, apod.), zobrazí se nalevo od minimapy jeho ikonka. Pokud aktivujete některou ze svých abilit nebo skillů, zobrazí se zde také.


Minimapa
Ukazatel lokace v horní části vám zobrazuje název místa, na kterém se nacházíte (může to být město, zóna, dungeon apod.). Minimapa zobrazuje zmenšený pohled zeshora na místo, kde právě stojíte. Na mapce vidíte, kterým směrem koukáte, také zde vidíte spoustu dalších detailů. Jsou to například ostatní hráči, šipky ukazující směr k nejbližším městům, budovy a další. Dále se dá mapa využít i pro některé trade skilly. Například při Herbalismu se vám zobrazuje umístění blízkých rostlin. Pomocí tlačítek + a - si můžete mapu přibližovat a oddalovat, jak vám nejvíc vyhovuje. Vpravo nahoře od mapy je také malý ukazatel denní doby (na obrázku ukazuje den). Když přes něj přejedete kurzorem myši, zobrazí se vám přesný čas i s minutami.


Získané Body Zkušenosti
Ve chvíli, kdy úspěšně dokončíte quest nebo zabijete nepřítele, získáte body zkušenosti. V tu chvíli se vám objeví na malý okamžik nad hlavou v podobě textu (fialové "XP: 16" na obrázku).


Nabíjení Kouzla
Některá kouzla se musí nejdříve nabít, než je lze vypustit. Na obrázku vidíte nabíjení kouzla Fireball. Podobný nabíjecí ukazatel se zobrazuje též hráčům, kteří používají luk nebo pušku.


Kurzor Myši
Kurzor myši ve World of WarCraft symbolizuje železná rukavice. Pokud přejedete nebo kliknete na nějakou jinou postavu (nebo předmět) objeví se pod rukavicí jeden ze symbolů, které vidíte na obrázku vedle. Z ikonek je celkem jasné, co symbolyzují (např. krumpáč = těžba, dopis = interakce s poštovní schránkou). V současné době mají všechny rasy kurzory (vzhled železné rukavice) stejné, zatím není známo, zda se do plné verze nějak změní. Bylo by ale příjemné mít za každou rasu vlastní kurzor.


Sloty pro Rychlé Použití, Ukazatel Zkušeností, Ikony pro Rychlý Přístup, Ukazatel Lagů
Ve spodním panelu se v levé části nachází 12 slotů, do kterých si můžete vložit libovolné ability (na obrázku označené jako A). Můžete si sem vytáhnout například kouzla nebo jiné skilly a pak je pohodlně aktivovat kliknutím na ikonu nebo klávesovou zkratkou. Můžete dokonce využít několika řad těchto ikon, mezi kterými si pak přepínáte.

V horní části celého panelu se nachází lišta, která ukazuje, kolik zkušenosti vám zbývá do dalšího levelu (na obrázku označeno písmenem B). Na tomto obrázku není ukazatel moc vidět, protože je tenký a není téměř zaplněný, jen malý fialový kousek na začátku, který začíná v místě, kde má ten gargoyl (či co to je) tlamu. Kromě tohoto proužku si také můžete zobrazit textové zobrazení - potom vidíte kolik přesně XP máte a kolik je potřeba na další level (např. 1220/2000). Tento ukazatel má ještě jeden účel - zobrazuje vám svou barvou, jak je vaše postava unavená. V tomto případě je fialový, což značí Normální Stav.

Ve spodním panelu se také zobrazují ikony pro rychlý přístup k některým základním oknům (pod písmenem C). Jsou to konkrétně ikony pro Informace o postavě, Kniha Kouzel (spell book), Kniha Questů, Chat Menu, Mapa, Hlavní Menu hry a jako poslední je na obrázku i ikona pro odesílání bugů pro účely Betatestu - tato ikona v plné verzi nebude.

Hned vedle těchto ikon vpravo je ukazatel Lagů (ten zelený proužek vedle písmene D). Jeho zbarvení indikuje, jaké máte spojení s herním serverem. Zelená znamená dobré, červené zabarvení znamená špatné spojení.


Inventář
Každý hráč má 5 slotů, do kterých může vložit různé vaky, batohy apod. Tyto sloty vidíte na obrázku v dolním pruhu. Pokud na některý z batohů kliknete, otevře se jeho okno. Na obrázku ho vidíte vpravo, konkrétně tento batoh má 16 volných políček, ale jejich počet se liší podle druhu batohu. V malém proužku v dolní části batohu je zobrazeno, kolik je v něm uloženo peněz.


Odpočítávání času do konce Questu
Některé z Questů musíte splnit v požadovaném čase. Toto je ukazatel času, který vám zbývá k dokončení úkolu (zobrazuje s v pravé části obrazovky uprostřed).


Chat Menu
Komunikace s ostatními hráči si zobrazuje v levém dolním rohu (nad Ikonami pro rychlé spuštění). Zobrazují se tu také některé informace o vaší postavě (např: byl splněn Quest, naučen nový skill, apod.) Různé druhy komunikace se zobrazují různými barvami.

 

 

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain