WoWka

Bez obrazku

Menu

Průvodce pro začátečníky

Achievements

Historie
Patch
Mapa stránek
 

Hra

Úvod do hry
Přehled
Rasa
Povolání
Profese
Frakce
Předměty
Doprava
Svět
Města
Lokality
Dungeony a Raidy
Průvodce hráče
Player vs. Player
F. A. Q.
 

Datadisky

Mists of Pandaria
Cataclysm
Wrath of The Lich King
Burning Crusade
 

Sekce

Kouzla Cataclysm

Kouzla Cataclysm Pets

Kouzla WotLK
Kalkulátor talentů EN

Bojový peti

Eventy
 
Bez obrazku

Profese

Alchemy | Blacksmithing | Enchanting | Engineering | Herbalism | Inscription | Jewelcrafting
Leatherworking | Mining | Skinning | Tailoring | Archaeology | Cooking | First Aid | Fishing

 

Enchanting

 

Enchanteři používají svoje magické formuláře k udělení vylepšení na zbraně, zbroje, a dalšího vybavení. Se správnými zaklínání a materiálů, může enchanter přidat bonusy na brnění a zbraně, což jsou pak silnější, rychlejší, nebo odolnější (mimo mnoho jiných mystických sil). Mazaný enchanteři prodávají své jedinečné služby jiný hrdinům na kterých zavádí své ceny vzácného díla, které produkují.

Enchanteři potřebují k práci rozdělit magické předměty - vzácné předměty, dávají vzácnější suroviny. Také vyžadují enchanting rods na usměrnění své magie.

Enchanteři nespoláhají na konkrétní sběratelskou profesi, tak se mohou Enchanteři občas věnovat Tailoring, které jim umožní rychle vytvářet kouzelné předměty na odčarování.

Různé odkazy

Na oficiálních stránkách níže

Trenéři

 1. wowwiki.com

Příručka zlepšování

 1. wow-profesions.com
 2. wowhead.com

Stáváme se Enchanterem

Hráč vyrazí s počátkem úrovně enchantingu k "enchanting trainer". Zeptejte se stráže pro pokyny k trenérovi.

Začít Enchanting , najdete enchanting ikonu v knize schopností (zmáčknutím "P").

Enchanteři také někdy požadují určité součásti, které mohou být zakoupené z trade merchants. Enchanteři také budou potřebovat runed copper rod (runové měděná hůlka), a později runed silver rod (stříbrná hůlka) k vykonání jistých enchantů. Budete potřebovat získat základní rod z blacksmithing (nebo koupit) a potom enchantovat rod u sebe. Vyšší úroveň enchantů vyžaduje více pokročilejší/silnější rods.

Disenchanting

Disenchant - "Vytahuje magické elementy z dobré kvality (zelené) nebo ještě lepší zbraně či brnění. Zničení procesem zbraně nebo brnění". Potom, co disenchantujete předmět, zobrazí se loot okno a můžete sbírat předměty, které jste vytvořili disenchantem. Získáte Disenchant schopnost, když získáte Enchanting.

Armor - Zbroj - Obyčejný dust (Občas esence a jestli máte větší štěstí, tak shard)
Weapons - Zbraně - Obyčejně esence (Občas dust a jestli máte štěstí, tak shard)
Blue Items - Modré předměty - Shard
Purple Items - Fialové předměty - Nexus Crystal, Void Crystal, Abyss Crystal

Epic předměty, které jsou 51-60 úroveň a přes, budou disenchantované do Nexus Crystal. Také předměty, které normálně disenchantují do Large Brilliant Shards má velmi malou šanci na disenchanting do Nexus Crystal. Silné recepty enchantů, které vyžadují tyto Crystals jsou nalezené v oblasti Ahn'Qiraj. Tento recept transformuje Nexus Nexus Crystal do Small Prismatic Shard k dispozici u nějakých trenérů Enchanting.

Epic (fialové) předměty úrovně 100-115, budou disenchantované do Void Crystals. Rare (modré) předměty, které jsou  úrovně 100-115, mají také malou šanci na disenchant do Void Crystal. Epic (fialové) předměty úrovně 130-165+ budou disenchantovat do Abyss Crystal. Modré předměty mají také malou šanci disenchantovat do Abyss Crystal.

Je zde recept v Sunwell Daily prodavač frakce rozbít Void Crystal do dvou Large Prismatic Shards.

Vaše enchanting recepty pak vyžadují různé přísady, s opravdu silný vyžaduje jeden shard jako jednu surovinu.

Ověřte si, zda nedisenchantujete předmět, který potřebujete.

Nalezení předmětů k Disenchantu

 • Zeptejte se přátel nebo guildy k poslání předmětů, co nechtějí, které jim můžete disenchantovat.
 • Kupte disenchantnuté předměty z dalších hráčů. Nějaké hráči zkouší prodat za tímto účelem.
 • Disechantujte soulbound quest předměty, než je prodávat.

Enchanting

Vyberte příslušný enchant v okně enchantu a stiskněte enchant ikonu na vašem akčním baru (nebo stiskněte příslušnou klávesu). Pak, klikněte na předmět, který si přejete enchantovat. Toto můžete vykonávat na předmětech vybavených vašim charakterem nebo ve vašem inventáři.

Způsob enchantování předmětů pro další hráče je použít neobchodní slot v obchodním zobrazovaném okně. Poučte druhého hráče, aby umístil svůj předmět, který si přeje enchantovat v obchodním zobrazovaném okně. Dále by měl enchanter vykonat enchant na předmět v obchodním okně. Umístěte váš kurzor přes předmět, a to bude signalizovat, že předmět byl enchantovaný, že to nebude obchodní. Oba potom stiskněte tlačítko Trade a hráč příjme předmět zpět, a enchant je dokončený. Můžete enchantovat jenom jeden předmět v obchodním zobrazovaném okně. Hráči by vám neměli dávat jejich předměty k enchantování. Tato metoda by se měla dělat jenom přes obchodní zobrazovaném okně, bez dohadováním obchodovacím předmětem.

Enchanting supplies - Enchant zásoby
Některé vyžadované zásoby mohou být zakoupené od enchanting suppliers. Prodávají věci jako copper rod, simple wood, star wood, a možná nějaké vzácné omezené zásobovací předměty.

Názvy skillu profese

 • Apprentice - 75 (1-75)
 • Journeyman - 150 (50-150)
 • Expert - 225 (125-225)
 • Artisan - 300 (200-300)
 • Master - 375 (275-375)
 • Grand Master - 450 (375-450) Cataclysm
 • Illustrious Grand Master - 525 (450-525) Cataclysm
 • Zen Master - 600 (525-600) Mists of Pandaria

Dodatečné informace

 • Enchanteři mohou enchantovat svoje vlastní prsteny se zvláštními bonusy.
 • Můžete pokračovat znova enchantováním stejného předmětu ke zlepšování dovednosti, ale předmět může mít jeden enchant najednou.
 • Jako enchanter, se ptej v guildě a přátelům posílat vám předměty, co nepotřebují, které můžete disenchantovat.
 • Enchanteři mohou enchantovat pouze zbraně, rukavice, boty, bracers, cloak, štíty, a zbroje.
 • Můžete enchantovat kdekoli, nepotřebujete zvláštní místo pro svou profesi, jako potřebuje Blacksmithing.
 • Můžete nalézt další enchanting recepty, nazvané formuláře, od skrytých trenérů nebo ze zabitých monster. Můžete je také dostat z reputací.
 • Hledejte formulář, které neznáte ještě v aukci.
 • Jestliže se pokusíte očarovat další enchant na již existující enchant, bude se vás ptát se zprávou dotazující se, jestli chcete přepsat starší enchant.
 • Leatherworkers záplaty zbroje se nesčítají s enchanty. Musíte se rozhodnout, co je pro vás důležitější.
 • Jestliže zavřete disenchanting loot okno bez sebrání předmětu dust, esence, nebo shard je automaticky vybraný k vám.
 • Enchanteři mohou změnit některé jejich dusts a shards do magických olejů. Tyto oleje když aplikujete na zbraně, přidá dočasný bunus do magického poškození nebo obnova mana, které se nahromadí, od stejného enchantu. Nižší úrovně těchto receptů se nacházejí na normálních enchanting prodavačů. Vyšší úroveň verze jsou nalezené u zvláštních prodavačů na světě.
 • Barevné enchanty zbraně: Někteří lidé chtějí dostat určitý barevný enchant na jejich zbraních. Naučte se barvy každého enchantu zbraně a podle toho obchodujte.

 

 

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde