WoWka

Bez obrazku

Menu

Průvodce pro začátečníky

Achievements

Historie
Patch
Mapa stránek
 

Hra

Úvod do hry
Přehled
Rasa
Povolání
Profese
Frakce
Předměty
Doprava
Svět
Města
Lokality
Dungeony a Raidy
Průvodce hráče
Player vs. Player
F. A. Q.
 

Datadisky

Mists of Pandaria
Cataclysm
Wrath of The Lich King
Burning Crusade
 

Sekce

Kouzla Cataclysm

Kouzla Cataclysm Pets

Kouzla WotLK
Kalkulátor talentů EN

Bojový peti

Eventy
 
Bez obrazku

Průvodce hráče - Guilda

Guilda | Party/Raidy

 

Spojení Guildy

Spojení Guildy | Zařízení guildy | Vedení Guildy | Banka Guildy

Guildy nabízejí mnoho výhod včetně volných předmětů, příležitostí ke skupinám, přístup k obchodnímu skill masters, quest předměty, a běžně dostupné obchodní dovednostní přísady skrz shromáždění členů guildy. Můžete objevit guildu, která značně rozšiřuje vaši herní zkušenost. Můžete se setkat s přáteli, sdílet dobrodružství, a nacházet lidi k vaší ochraně, jestli bojujete ve frakci versus boj frakce. Typicky, hráči v dobrých guildách to mohou dotáhnout daleko a dělat věci, které hráči v chudých guildách nebo žádných guildách nemůže. Toto je zvláště případ v maximální úrovni (80) charakteru, kde se dungeony stanou velmi vyzývavé.

Musíte mít na paměti že guildy jsou provozované hráči a ne Blizzardem. Kvalita guildy a zkušenost guildy zcela závisí na hráčích v guildě. Guildy můžou být záchytný bod, kde nikdo neví, to co dostanete. Každá guilda je odlišná.

Nalezení guild může být velmi snadné. Lidé často sedí ve městě dotazující se každého k připojení do jejich guildy, protože guildy vyžadují minimální počet členů k vytvoření. Avšak, nalezení kvalitní guildy s kvalitními členy a vedením může být náročný úkol. Neobávej se rozhlédnout okolo. Můžete se připojit k jedné guildě, vyzkoušet si to, pak opustit a připojit k další guildě, do té doby, než najdete jednu, kterou budete mít rádi.

Velikost Guildy
Velikost Guildy může být velký faktor ve výběru guildy. Guildy, které pozvou příliš mnoho lidí, který nevybírají kvalitní členy, a pozvou nové lidi, tak jsou po celou dobu obecně méně organizované a méně silné. Avšak, to může být hodně snadnější najít lidi k seskupení s větším guildou. Menší guildy jsou víc osobní. Stížnosti hráčů mají okolo velké guildy, že můžete jít často do guildy, kde to neznáte ("Neznáte všechny lidi“.). S menší guildou je mnohem víc příležitosti k poznání každého člena. Z toho důvodu, některý hráči dávají přednost malé guildě. Nakonec, "Velká vs. Malá" diskuse závisí na guildě a členy, kteří se připojí. Jsou zde velké guildy, které zůstávají ještě velmi dobré. Vedení a naverbování je hlavní faktor v určování, kdo guildu opustí.

Seskupení
Seskupení může být dobrý způsob, jak najít guildu. Tým s lidmi a na chvíli s nimi hrát. Uděláte si kamarády a hrajte společně po několika dnech. Jestli si vás oblíbí, obvykle budou chtít, abys šel do guildy, a ještě stále s nimi budete hrát. Podle pomáhání venku, se ptejte na jejich guildu. Možná vám mohou pomoct připojit se.

Reputace
Vaše vlastní pátrání do určité guildy. Jak se guildy stanou nejsilnější, dobře známý, a populární, povídá se o nich, jak se začíná vyvíjet. Často kdy člen guildy uráží hráče, tento uražený hráč začne roznášet příběhy o celém guildě. Nedůvěřiví hráči si udělají nepravdivý obrázek o guildě a členech. Ověřte si, zda zjistíte pravý skutečný příběh s důkazy, které můžete najít jako screenshots nebo webové zprávy. Někdy guilda může být dobrá a je jen obětí špatné reputace. Guildy mohou být velmi nedůvěřivé nebo nepřátelský k sobě navzájem a tak tvoří pověsti ke ztrátě reputace další guildě. Nebo reputace o této guildě je pravdivá. Možná guilda je plný výtržníků. Musíte to zjistit sami.

Návštěva webových stránek guildy
Navštivte World of Warcraft.com Guild Recruitment fórum. Obsahují odkazy k různým stránkám guildy. Můžete navštívit jejich webové stránky, podívej se na aktivní provoz, a zkontrolovat jejich pravidla. Kvalitní guildy mají často velmi dobré webové stránky. Toto může být dobrý indikátor, že mohou být dobrý guildy k připojení. Můžete se také ptát členy guildy, jestli mají webové stránky.

Rozhovor s členem Guildy
Jestli najdete guildu, která se vám líbí, promluv si s některými členy guildy. Ptejte se jich jaké to je v jejich guildě a jestli se jim tam líbí. Jestli máte, zajímáte o spojení, zeptejte se jich, kdo má vedení na starosti. Buďte velmi opatrný při zprávě členy guildy, protože jejich dojem je velmi důležitý. Jestliže urazíte člena guildy, mohou rozšiřovat slova o vaší žádosti nepříjemnosti (přes guild chat), a který může ublížit vaší šanci na připojení. Buďte na vašem nejlepším chování. Ptát se na připojení jedné z více silných guildy, může být ve skutečnosti podobný jako příjicí pohovor ve skutečnosti.

Pozitivní chování guildy
Hledejte guildy s:

Dobré spojení
Jeden z nejdůležitějších věcí, které potřebujete je schopnost najít skupinu k pomoci dokončit vaše questy. Proto se většina lidí připojí do guildy.

Mají dobré vedení
Guilda potřebuje jasné vedení a silná pravidla. Členové potřebují někoho, kdo může vyřešit konflikt a dát členům směr.

Bohatost
Hledat guildy jejichž členové jsou ochotní sdílet předměty a pomáhat vám dostat věci. Nemůžete očekávat svobodné předání pro žádné úsilí. Kvalitní guilda bude nabízet předměty a slevy k jejich členům.

Slabé spamy
Guild chat je velmi důležitá role guildy. Členové guildy typicky používají tuto metodu ke komunikaci. Najděte guildu, která mají dobrý guild chat pravidla a prosazovat je. Jinak, možná budete muset snášet hodně textu, zatímco hrajete. Jsou zde pokročilé volby chatu, které vám dovolí vypnout guild chat.

Slabé Drama
Vybojujte si předmět a boje členy guildy mezi sebou je běžný problém v guildách. Jestli guilda má dobré vůdce a kvalitní členy, tyto problémy mohou být snížený nebo rozdělený když nastávají. Někdy hráči opustí guildu kvůli "příliš mnoho dramatu." U her může být předpokládáno, že to bude veselá zábava. Jestliže trávíte čas v boji, který není moc veselou zábavou. Neobávej se opustit guildu. Zde vždy budou jiné k připojení a můžete vždy vytvořit vaše vlastní.

Dospělý vůdci
Když hráči dostanou sílu takovou jako schopnost k odstranění členy guildy, degradovat, a říkat co mají dělat, někdy tuto sílu zneužívají. Najděte guildu jehož vůdci jsou zodpovědní se sílou, kterou mají.

Závěr
Některé pátrání, rozhlížení se kolem, a zkoušet do té doby, než najdete dobrou guildu. Nevzdejte se. Jsou zde dobré guildy. Musíte jen hledat. Pamatujte si, můžete vždy vytvořit vlastní guildu, kde si můžete udělat následně vlastní požadavky.

 

 

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich