WoWka

Bez obrazku

Menu

Průvodce pro začátečníky

Achievements

Historie
Patch
Mapa stránek
 

Hra

Úvod do hry
Přehled
Rasa
Povolání
Profese
Frakce
Předměty
Doprava
Svět
Města
Lokality
Dungeony a Raidy
Průvodce hráče
Player vs. Player
F. A. Q.
 

Datadisky

Mists of Pandaria
Cataclysm
Wrath of The Lich King
Burning Crusade
 

Sekce

Kouzla Cataclysm

Kouzla Cataclysm Pets

Kouzla WotLK
Kalkulátor talentů EN

Bojový peti

Eventy
 
Bez obrazku

Průvodce hráče - Guilda

Guilda | Party/Raidy

 

Vedení Guildy

Spojení Guildy | Zařízení guildy | Vedení Guildy | Banka Guildy

Také máte vedení guildy? Jak běží vaše guilda, je na vás dokud členové sledují herní pokyny. Avšak, jsou zde nějaké návrhy napsaný zkušeným vůdcem guildy, který byste mohli shledávat užitečným.

Vytvoření pravidla guildy
Přidejte seznamem pravidel pro vaší guildu. Udělejte k dispozici pro vaše kamarády guildy přes webovou stránku, podle možností, nebo je můžete schválit přes email. Mnoho běžných problémů může být vyřešený dostihujícími pravidly a ujištění že si jich je každý člověk vědom. Tak přijdou různé problémy, můžete jednoduše aktualizovat pravidla, jak to půjde. Pravidla potřebují měnit s časem a guildou. Můžete se poradit s officers na pravidlech, které by měli být přidaná nebo upravené před odesláním pro všechny členy. Většina lidí jsou v pořádku s pravidly, pokud jsou uveřejněný a snadno přístupný. Pamatujte si, je to dobrý ujistit se s členy zda si jsou vědomi herních pravidel.

Vybrat dobrý Officers
Vybírat dobrý spolu-vůdci pro vaší guildu. Tyto hráči potřebují, aby mohli ovládat guildu, když nejste přítomen. To je běžný vybrat vaše nejbližší přátelé pro tuto roli, ale nejsou vždy nejlepší volbou. Někteří přátelé nejsou úspěšní vůdci. Pro nejlepší výsledky potřebujete lidi, kteří mohou vést a řešit spory. Opravdu to závisí na tom jak velká je guilda. Jestli je guilda uzavřená skupina přátel, kteří jsou nezbytný. Avšak jestli máte velkou guildu s hráči s kterou nemusíte být osobní přátelé ve skutečném životě, pak možná, že bys mohl najít dobré oficers pro požadavek.

Můžete vytvořit vaše vlastní hodnosti a definovat hodnosti povolení přes guild manažer ovládání. Toto vám dovolí začít officers s nějakými základními příkazy. Pak je můžete odměnit s více, jestli dělají dobré vedení.

Guild Officers by měl být v regulérním kontaktu mezi sebou přes herní kanál officers, fórum, email, IRC, nebo jakoukoliv metodou, které dáváte přednost. Potřebují diskutovat o událostech a problémech, když přijdou a vyřešit to.

Odměnit dobré chování
Odměňte dobré chování ve vaší guildě zvýšení silou. Můžete vytvořit zvláštní hodnosti pro vaší guildu, hráči si mohou hodnost zasloužit skrz jakýmikoliv činy, co považujete za nutné. Právě také hráči si přejí aktualizovat jejich charaktery, hráči si také přejí zlepšit jejich status v guildě!

Potrestejte špatné chování
Můžete potrestat špatné chování ve vaší guildě a mít vůdce, který si promluví s osobou způsobující problém. Pamatujte si, že jim můžete pohrozit k odstranění z guildy je vždy dobrý způsob jak zlepšit jejich chování. Další volba je vytvořit zvláštní hodnost ve vaší guildě, které jsou identifikovaný jako trest. Můžete pak snižovat povolení pro tu hodnost prakticky pro každého (t.j. - neschopný rozhovoru v guild chatu). Když hráčům skončili jejich tresty, můžete je vrátit do dřívějšího stavu zvýšení hodnosti zpět do jejich předchozí hodnosti.

Předmětové spory
Předmětové spory jsou nejběžnější zdroje konfliktu v guildě. Někdy hráči obdrží hrabivý a bojují o stejný předmět v partě, jestli oba chtějí předmět. Vytvořte pravidla, a udělejte je veřejné také jak členové guildy by měli reagovat na tuto situaci. Můžete se také odkazovat na ně k vůdcům guildy, aby pomohl určit, co by mělo být uděláno. Jinak, předmětové spory mohou explodovat do obrovských bojů s lidmi bránících stran. Dobrá věc je si zapamatovat "/random" příkaz. Můžete napsat "/random 1 100" k obnovení náhodných čísel mezi 1 a 100. Pak kdokoli dostane nejvyšší číslo, tak vyhrává předmět. Toto je běžná metoda používaná pro určování, kdo dostává předmět, jestli víc lidí chce nebo potřebuje ten předmět.

Guild Chat
Guild chat se může někdy vymknout z ruky, jestliže to neřídíte. Můžete povídat lidem v kanálu, aby se uklidnili. Můžete také degradovat špatného člena v guildě k úrovni, kde nemůže mluvit v guildě, dokud neuklidní svoje chování.

Neaktivní členové guildy
Možná budete chtít vytvořit pravidla, která odstraňuje členy guildy, kteří nejsou aktivní ve hře. Toto je na vás. To není skutečně zraňující cokoli si dovolit, aby byl stále v guildě, ale to nepovzbudí ostatní hráče v guildě. To také zdvihá místnost na seznamu guildě.

Vytvořit stránku webu guildy
Většina guild to dělá. Jestli neumíte vytvořit webovou stránku guildy, najděte někoho nebo požádejte někdo, kdo stránky umí vytvořit.

Vytvořit Fórum Guildy
Vytvořte vlastní fóra guildy. Fóra guildy dovolí členům guildy diskutoval o guildě a hry ve formátu, který je hodně dlouhodobý. Jen si ověřte, zda máte dobrou zdrženlivost fóra a ujasnit co není vhodné posílat. Guildy obvykle drží všechno nebo některé z jejich privátních fór tak, že ostatní členové bez guildy nemohou narušit nebo číst vaše fóra. Nemusíte také chtít sdílet informaci, jaká je vaše guildovní práce, váš raid progress, nebo vaše raid strategie s ostatními guildami.

Guild Tabard
Každý může přispět k nákupu návrhu pro guild tabard. Tímto způsobem si můžete dovolit mít dříve. Můžete si také přát zahrnovat guildu v rozhodnutí návrhu pro váš guild tabard. Vyšší úrovně členové guildy mohou také pomoct členům nízkou úrovní, koupit jejich guild tabard, protože jsou drahé.

Obchodní Dovednost
Někdy je to lepší, aby vybírala jedna osoba pro každou obchodní schopnost, která je určená zodpovědným být nejlepší v té schopnosti. Když tlupa dělá stejnou obchodní schopnost, soutěží proti sobě navzájem, a toto nepřinese prospěch guildě. Budete chtít pravděpodobně nějaká zálohování v případě, že hlavní obchodní dovednostní osoba není online.

Nechte každého v guildě poznát, jaký obchodní dovednostní předměty a recepty, které by měli sbírat a komu by je měli dát.

Jestli guilda pracuje společně, jejich obchodní dovednostní řemeslníci a celá guilda může přinášet prospěch.

Guild Banka
Kupte guild banku. Nastavit pravidla pro banku a kdo může mít přístup. Dovolte členům snadno přidávat předměty do guild banky.

Sběrný systém
Vytvořte sběrný systém pro guildu. Toto zahrnují sbírání herbs, mining, a sbírající potřebné materiály v obchodních dovednostech receptů.

  • Záznam všech darů - Podává zprávy s pozicí věnovat přehled nejlepších dárců, a kolik darovali. Toto jim způsobuje, že se cítí dobře a vytváří závoděním mezi sbíráním. Někteří budou pracovat pilněji ke zvýšení jejich hodnosti na seznamu.
  • Odměna dárci - Jsou zde různé cesty, jak můžete odměnit dárce. Můžete je povýšit v guildě. Dobrý dárce ukazuje loajalitu ke guildě. Mohli by snadno prodat jejich dary na aukci, namísto trávení času sbírání nadarmo pro guildu. Můžete odměnit s výhodnější nakládáním lootu nebo pozvání do raidu. Můžete si cokoliv myslet.

Získat členům jejich Epic Mounty
Vytvořte systém, který dovoluje guildě pomáhat členům získat epic mounta. Epic mount je velmi důležitý pro PvP a pro šetření času pozvání do raidu. Jestli guilda koupí nebo pomáhá platit členům epic mounta, budou mnohem víc loajální a uznaný v guildě. Nebudete pracovat na každém, ale na největších úrovní hráčů. Můžete pomáhat dalším členům darovat k umístění fondu. Možná, že přijmou nějaký druh ocenění za dar jako prémie k šanci na získání raid lootu. Můžete žádat, aby členové vrátili částku do guildy, při pomáhání dostat jejich mounta.

Společné peníze
Jestli je zde něco, co by bylo zvláště užitečné pro guildu, můžete použít společný peníze z členů a koupit to. Toto vám může, dovolit koupit věci, které nelze jinak koupit.

Pomáhání členům guildy
Jestli najdete předmět, který nechcete prodat v aukci. Nebo, mohl to dát dalším členům guildy, který ho bude potřebovat. Nabídněte lidem v kanálu guild chat. Setkejte se s nimi, a dejte jim předmět. Toto může opravdu zlepšit vztahy mezi členy guildy, stejně jako celkově pomáhá guildě.

Dokončení Questu
Některé questy požadují raid k dokončení. Nastavený určitý čas v týdnu nebo každém dalším týdnu, kdy se guilda může sejít a pomáhat lidem dokončit raid questy. Někdy je správný čas, dělat to po naplánovaným raidem (Molten Core/Blackwing Lair/AQ/Naxxramas).

Události Guildy
Členové guildy se těší z plánovaných událostí. Oznamte členům před termínem, kdy bude událost, a ověřte si, zda máte silné vůdce k rozjetí události. Běžná událost je napadnout určité místo s celou guildou. Tyto shromáždění také poskytnou možnost pro hráče k tomu, aby změnili předměty pro obchodní schopnosti nebo odložit předměty pro nízkou úroveň.

Rekruti
Potřebný rekrut povolání pro vaši guildu. Uveďte rekruty na dočasném členovi nebo status rekrutu. Vezměte je na raidy a podívejte se, jak pracují. Jestli dělají dobře, pozvěte je nebo podporujte je k plnému členství. Jestli to nedělají dobře, tak to nedělalo dobrotu a vyhodit je. Jestli se stalo k darování cokoli v tomto krátkém množství času, je hezký vrátit jejich materiál. Ale dary jsou také právě dary, a zde není žádná povinnost je vracet. Možná, že bys mohl mít poněkud dlouhý proces rekruta (týdny - měsíc) aby sis mohl být jist, že osoba je slušný hráč a hodí se do guildy.

Důvěra
Je to velmi důležitý, že jste schopní věřit vašim členům guildy. Jestli dělají něco, co ukáže, že nejsou důvěryhodní, můžete jet odstranit z guildy. Je mnoho příležitostí uvnitř guildy, k využívání guildy nebo možná krást zlato nebo předměty. Jestli hráč není důvěryhodný, mohli využít výhodu. Mnoho guild odstraní hráče, kteří projevují nedostatek poctivosti.

Hlavní obchodníci profese a pokladníci guildy vyžadují HODNĚ velké důvěry. Nepřiřaďte tyto pozice bez znalosti, jestliže hráči nejsou důvěryhodní.

 

 

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde