WoWka

Bez obrazku

Menu

Průvodce pro začátečníky

Achievements

Historie
Patch
Mapa stránek
 

Hra

Úvod do hry
Přehled
Rasa
Povolání
Profese
Frakce
Předměty
Doprava
Svět
Města
Lokality
Dungeony a Raidy
Průvodce hráče
Player vs. Player
F. A. Q.
 

Datadisky

Mists of Pandaria
Cataclysm
Wrath of The Lich King
Burning Crusade
 

Sekce

Kouzla Cataclysm

Kouzla Cataclysm Pets

Kouzla WotLK
Kalkulátor talentů EN

Bojový peti

Eventy
 
Bez obrazku

Průvodce hráče - Guilda

Guilda | Party/Raidy

 

Zařízení Guildy

Spojení Guildy | Zařízení guildy | Vedení Guildy | Banka Guildy

Otevření okna guildy stačí, zmáčknou na klávesnici písmenko "O" pro přehled lidí v guildě. Guilda musí být vytvořená a musíte být člen guildy. Pak budete vidět hráče z guildy s několika různýma popiskami.

Show Offline Members - Tato volba je umístěná nahoře vpravo. Přepíná displej členů v guildě, který jsou připojený ve hře. Možná, že by to bylo užitečné, pro zaměření hráčů, kteří jsou ve hře a hráče kteří jsou offline.

Guild Member List - V hlavní střední tabulce, na které uvidíte seznam členů v guildě seřízený podle Name (Jména), Rank (Hodnost), Note (Poznámka) a Last Online (poslední online).

Name - Jméno postavy hráče. Když kliknete na člena guildy k otevření postranního panelu se všemi informacemi o tom členovi včetně jeho poznámky a poznámky officera jestli máte vhodnou hodnost nebo povolení.
Rank - Pozice hráče v guildě. Tato pozice je určený officerem nebo guildmaster, který dává oprávnění, aby měnili hodnost.
Note
- Je speciální poznámka na hráči vytvořená od někoho oprávněného, aby mu napsal popis do poznámky.
Last Online - Kdy byl naposled online hráč. Toto je také užitečný pro guildmastera, aby kontroloval jak je aktviní hráč. Odstraníte dlouho neaktivní hráče?

Seřazení

Můžete seřadit seznam každé zvýše uvedených čtyř políček při kliknutí se změní seznam podle pořadí. Například, klikání na "Rank" seřadí seznam podle hodností.

Jestli kliknete na "Show Player Status" uvidíte alternativní popis guild hráčů podle Name (Jména), Zone (Zóny), LVL, Class (povolání) a Group.

Name - Jméno postavy hráče v guildě.
Zone - Zóna nebo oblast kde je hráč aktuálně umístěný. Toto je užitečná informace, aby každý věděl kde je jakýkoliv hráč aktuálně umístěný, také můžete určit jejich aktuální stav, nebo zda jsou schopni spolupracovat.
Lvl - Úroveň postavy hráče.
Class - Povolání člena v guildě.

Vybráním "Show Guild Status" se vrátíte zpátky do předchozího panelu.

Informace o guildě

Je zde Guild Info panel pro každou guildu. Tento panel dovoluje guildě napsat informace a zprávu ohledně o guildě, která také slouží pro zprávu dne. Guildmaster může používat ovládací panel guildy, aby určil, kdo má přístup ke změnám textu v tomto panelu.

Celkem členů

Pod seznamem členů v guildě uvidíte soupis celkového počtu lidí v guildě a kolik je online. Jestli "Show Offline Members" je vypnutý, tak celkový počet členů bude ukazovat pouze aktuálně online hráče.

Ovládací panel

Pod seznamem guild hráčů najdete další obsah různých tlačítek.

Group Invite - Vyberte hráče na seznamu, pak kliknete tlačítko, aby jste ho pozval do vaší party.
Guild Control - Toto spustí kontrolní okno, kde můžete editovat hodnosti v guildě a zvyšovat povolenou hodnost. Toto bude vysvětleno podrobně níže na stránce.
Add Member - Když zmáčknete toto tlačítko pak si můžete vybrat jméno hráče, ktërého pozvete do guildy. Jestli to nepřijmou budete je muset pozvat znova.

Další tlačítka v guildě, které zde uvidíte:

Promote - Když vyberete na seznamu hráče, pak klikněte na "promete" tím zvyšíte jeho hodnost v guildě. Zpráva bude poslaná do guild chatu a by hráči věděli, že se někomu zvýšila hodnost. Při výběru hodnosti buďte opatrný.
Demote - Vyberte hráče na seznamu a klikněte na "demote" tím snížíte jeho hodnost v guildě.
Remove - Vyberte hráče na seznamu a kliknete na "Remove" tím vyhodíte hráče z guildy.

Guild Message of the Day - Vyberte trubku, aby byla vidět guild zpráva dne. Při dvoj-klik na text ve zprávě dne, můžete měnit. Vaše hodnost musí být oprávněná, abyste mohli měnit zprávu dne. Tato zpráva bude zobrazená komukoliv z guildě, který je online.

Player Notes - Vyberte hráče; pak klikněte na tlačítko "Public Note", abyste viděl poznámku na hráči. Tyto poznámky se zobrazují každému v guildě. Pro změnu poznámek potřebujete mít povolení.

Officer's Notes - Vyberte hráče; pak klikněte na tlačítko "Officer's Note", abyste viděl nebo měnili jeho poznámku, na kterého se můžete pak podívat. Jenom schválená hodnost může vidět tyto poznámky na hráči. Officerovo poznámky jsou užitečné pro zadání dověrných informací. Například hráč, který dělá problémy nebo dostal varování. Můžete napsat "Tento hráč někoho nedávno okrad, tak si dávejte na něho pozor." Další officer si může přečíst toto varování a může udělat příslušné kroky jak se s tímto hráčem vypořádat. Proto si dávejte velký pozor, kterému hráči dovolíte, aby viděl tuto informaci.

Ovládání Guildy

Vyberte tlačítko k editaci guild hodnosti a nastavte oprávnění pro každou hodnost.

Vybrat "Guild Rank" pro otevření okna kde najdete základní seznam hodností; můžete si vytvořit vlastní názvy hodností nebo přejmenovat existující hodnosti.

Add Rank - Výběrem této ikony do které přidáte jméno hodnosti, které si přejete přidat. Pak bude přidaný k tlačítkům v seznamu. Vyberte guild hodnost přes dropdown menu a vyberte hodnost, aby modifikovala povolení pro tu hodnost. Můžete vytvořit až do 10 hodností.
Rename Rank - Vyberte hodnost, kterou si přejete si modifikovat přes dropdown menu. Teď vložte nové jméno hodnosti v "Rank Label" box k přejmenování.
Remove Rank - Tato ikona se objevuje, jestli máte víc jak 5 hodností a jestli máte vybranou poslední hodnost. Je tady minimální 5 hodností; nemůžete odstranit rank.

Guild Svolení hodností

Pod Rank Label je sada řídicích boxů pro povolení. Označit si můžete různou sadu pro každou hodnost zvlášť.

Guildchat Listen - Dovoluje hráčům se dívat na rozhovor v Guild Chat. Pokud zatrhne tuto možnost, pak hráč s touto hodností uvidí rozhovor.
Guildchat Speak - Hráč má povoleno psát do guild chat.
Officerchat Listen - Dovoluje hráčům poslouchat rozhovor v officer chatu.
Officerchat Speak - Dovoluje hráčům psát do officer chatu.
Promote - Hráči mohou zvyšovat hodnost hráčům v guildě.
Demote - Hráči mohou snižovat hodnost hráčům v guildě.
Invite Member - Hráči mohou příjmat do guildy hráče.
Remove Player - Hráči mohou vyhodit hráče z guildy.
Set Motd - Hráči mají povoleno měnit guildovní zprávu dne.
Edit Public Note - Hráč má povoleno editovat public note.
View Officer Note - Hráč se může podívat na officer note.
Edit Officer Note - Hráč může editovat skrytý officer note.
Modify Guild Info - Hráči mohou editovat guild info.
Withdraw Gold (gold/day) - Kolik množství zlata může guildovní člen z hodností za den brát.

Guild Bank Tab - Upravuje hodnost povolení pro Guild Banku pro každýho:

View Tab - Dovoluje vám podívat se na předměty v bance.
Deposit Items - Dovoluje dávat předměty do banky.
Widthdraw Items (stacks/day)- Jak moc předmětů dovoluje brát denně.

Guildovní Tipy

  • Dávejte si pozor, jakou schopnost dostal hráč. Jestli hráči zneužívají schopnosti, kterou dostali, tak jim můžete schopnost odebrat, nebo je odstranit z guildy při stěžování ostatních hodností v guildě.
  • Použití Guild hodností se vyplatí pro dobrou metodu na členy v guildě. Začínající členů je velmi málo. Přidejte hodnosti nad základní začínající hodnosti s dodatečnými volbami pro hráče s dobrým chováním nebo výkonem. Jen vaši nejvíce důvěryhodní členové by měli přístup k vyšším hodnostem jako je officer chat, officer notes, odstranění hráčů, přidávaní hráčů.
  • Jestli hráči zneužívají guild chat hromadným zasíláním nevyžádaných spamů nebo jinak zneužívat hodnost guildy, zabránit hráči psaní do guildy můžete snížením hodností s varováním. Můžete je ještě vrátit zpátky s tím, že hráč se bude chovat slušně.
  • Můžete vytvářet vlastní jména pro guild hodnosti. Využívejte toho.
  • Odstraňujte hráče pokud nejsou aktivní v guildě.

Běžné otázky

 

O: Jak může hráč zkontrolovat hodnost v guildě?
Zmáčkněte písmeno "C", abyste otevřeli menu charakteru. Hráčova hodnost je uvedená pod jménem. Alternativně, můžete vidět hráčovu hodnost v guild vedle jejich jména. Jestli je jméno hodnosti příliš dlouhé, nebude zobrazený.

 

 

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde