WoWka

Bez obrazku

Menu

Průvodce pro začátečníky

Achievements

Historie
Patch
Mapa stránek
 

Hra

Úvod do hry
Přehled
Rasa
Povolání
Profese
Frakce
Předměty
Doprava
Svět
Města
Lokality
Dungeony a Raidy
Průvodce hráče
Player vs. Player
F. A. Q.
 

Datadisky

Mists of Pandaria
Cataclysm
Wrath of The Lich King
Burning Crusade
 

Sekce

Kouzla Cataclysm

Kouzla Cataclysm Pets

Kouzla WotLK
Kalkulátor talentů EN

Bojový peti

Eventy
 
Bez obrazku

Průvodce hráče - Party/Raidy

Guilda | Party/Raidy

 

Party/Raidy

Role | Hledat Partu | Dungeon Finder | Etiketa | Tipy Party | Pulling | Crowd Control | Skupiny Raidu | Tipy Raidu

Nemusíte prožít sami dobrodružství ve World Warcraft. Ve skutečnosti hra může být zábavnější, když se spojíte s dalšími hráči. Některé questy jsou příliš obtížné pro jednoho, tak je snadno můžete vykonávat v partě s ostatními hráči. Jestli se spojujete s ostatními hráči dost často, tak se stanete společníky dobrodružství a přátelství.

Vytvoření Party
Skupina nebo parta, maximálně hráčů může být pět. Parta je vytvořená jakmile se jeden k druhému přidáte. Můžete pozvat hráče třemi způsoby, aby vás připojil k partě.

 • Můžete vybrat hráče, kliknutí pravým tlačítkem myši na portrét hráče, a vybrat příkaz "invite" z příslušného menu.
 • Můžete napsat příkaz /invite a přidat jméno hráče přes chat.
 • Můžete přidat hráče do seznamu přátel, pak vybrat tohoto hráče z tvých přátel v okně a kliknout na tlačítko Group Invite.

Hráče, které můžete vidět vedle vás, můžou být pozváni z jakéhokoli z těchto tří prostředků. Hráče, kterého nemůžete vidět, nebo jsou vzdálený, musí být pozván skrz /invite nebo skrz tlačítko Group Invite na seznamu přátel.

Jiný hráč ve skupině vás nemůže příjmout pokud jste v jiné partě. Jestli pozvete takového hráče, dostanete zprávu zpět říkající, že další osoba je již v partě.

Připojení do Party
Jestli se odvážíte jít sami a jste pozvaní do party, můžete přijmout (accept) nebo odmítnout (decline) pozvání. Jestli jste již v partě, pak nebudete schopný se připojit do novou party do té doby, než opustíte vaši aktuální partu.

Nalezení skupiny nebo nalezení větších členů party
Můžete použít Dungeon Finder k najití dalších hráčů do party. Můžete hledat skupinu pro sebe nebo se dívat pro dodatečné členy skupin.

Přecházení na Party Chat
Když zadáte"/P text" a píšete do party Toto vám dovolí komunikovat jen s členy vaší party.

Možnosti Skupiny Vůdce
Když zadáte"/kick jméno hráče" tím odstraníte hráče z party. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na jméno a vybrat "uninvite".

Opuštění Party
Pravým talčítkem myši na vašem hráčském portrétu vlevo nahoře. Vyberete možnost "Leave Party" tím odejdete z party.

Možnosti členů Party
Vyberte kliknutím pravým tlačítkem myši na portrét člena v partě a můžete se podívat na možnosti, které jsou k dispozici pro vás. Některé možnosti jsou jinak dostupná od Group Leadera, a jen členové v partě mají stejné možnosti, jako je obchodování a inspekce.

Poloha Členů v Partě
Minimapa ukazuje malé zelené tečky nebo šípy ukazující kde se nachází člen v partě. Umístěte vaši myš na tečky nebo šípy, abyste viděli kdo je kdo.

Můžete také zjistit, ve kterém území se nachází členové party.

Možnosti vybírání - Loot Options
Když jiskří tělo mrtvoly, tak máte povoleno vybrat mrtvolu.

Zde je několik možností pro loot (vybírání):

Round Robin - V každém kole může lootovat. Loot se střídá po každém kole znova pro každého. Tato možnost je doporučená pro velké situace. Jestli hráč vybere mrtvolu v Round Robin loot a některé předměty v mrtvole nechá, tak může kdokoliv v partě vybírat mrtvolu.

Free-For-All - Toto nastavení dovoluje komukoliv v partě loot z mrtvoly. Tato možnost je užitečná, kdo se nestará o to kdo si co vezme z mrtvoly.

Master Looter - Toto nastavení dovoluje group leader všechno lootovat a dovoluje vůdci, aby se rozhodl, jestli další členy v partě dostanou předměty a jaký předměty by měli dostat. Tato možnost je velmi užitečná, kdy vypadávají velmi silné předměty a lidi je nemusí nechat těm, kteří předměty potřebují. Také se hodí na raid kde je hodně lidí a chodí do dungeonů.

Group Loot (základní) - Hodí se do party, kde jsou předměty lepší nebo nad průměrný ze zabitého moba, každému se dostává vysunovacího okna uprostřed s obrázkem předmětu s výběrem nebrat (pass) a možností roll s časem, kde máte na výběr Need (kostka) - "potřebuju" nebo Greed (zlaťák) - "není potřeba". Každý kdo rolluje, zobrazí se mu číslo mezi 1 až 100, s nejvyšším číslem rollu vyhrává a dostává předmět. Při rollování se musí čekat na ostatní hráče, kteří taky rollují a pak automaticky získají předmět do batohu. Need znamená že předmět musím získat, Greed znamená že předmět nepotřebuji získat a Pass znamená, že předmět nechcete vůbec.

Need Before Greed - Stejné jako group loot, kromě hráčů, kteří nemůžou použít automaticky pass.

Threshold - Toto možnost určuje úroveň předmětů, které byly ovlivněné metodami výše. Např. můžete použít Master Loot s Round Robin, kdy fialové a modré předměty vybere Master Looter a ostatní obyčejné a zelené v každém kole pro každého.

 

Tip: Když člen party přijímá loot předmět, dejte to členovi party, který ho může použít lépe. Členové party mohou kliknout na [lootname] vidět atributy lootu předmětů mimo monster.

 • Need před Greed a Group Loot časovač odpočítávání mají 3 minuty, když je zde spojený na získaném předmětu z mrtvoly. Toto by měl dovolit trochu více času v rozhodnutí k rollu pro předmět.
 • Group Loot/Need před Greed dialog bude ukazovat zlatého draka okolo okraje Bind on Pickup předměty.
 • Hráči mohou zvolit out of looting při group loot, cyklická obsluha a need před greed lotovací styl. Jestli hráč přepne na toto, nedostane loot přepínání v loot cyklu. Toto může být přepnutý při kliknutí pravým tlačítkem na menu na vlastním portrétu.
 • Když padá předmět, který nemůžete lootovat, kvůli jedinečnosti nebo dalšího faktoru, dostanete do chatu zprávu nechávající jako předmět byl passed rolling on.
 • Jestli hráč vybírá mrtvolu a je zde více než jeden předmět na tom hráči nemůže vybírat, hráč bude stále ještě schopný vidět předměty (ačkoli není schopný vybírat). Toto je jen pro zelené nebo lepší kvalitní předměty. Případ jsou ovlivněný jen pro recepty profese, že jen hráč té profese může vybírat nebo když master looter je na a zde je hranice nebo lepší předmět v mrtvole.
 • Mrtvoly, které nepatří nikomu ve vaší partě, nemůžete vybírat a bude říkat mrtvý při kliknutí na něj, že nemáte právo vybírat tuto mrtvolu. Toto pomáhá skinners, který pozná, kdo bude mluvit s ostatními při stahování jeho mrtvoly, stejně jako master looter, kdy padá zvláštní loot z normálního monstra. Každý bude pak vidět, že je zde monstrum, které má master looter právo vybírat.
 • Bind on Pickup předměty, které jenom můžete sbírat (Heroic Badges z instancí) nebude ukazovat potvrzení dialogu.
 • Při vybírání Bind on Pickup Bind předměty, potvrzení dialogových seznamů jméno předmětu v dialogu. Můžete nyní ověřit, že sbíráte správný bind on pickup předmět.

Zkušenosti v Partě
Zkušenost je sdílený s dalšími členy v partě. Pří získání zkušenosti člena v partě, musí v jisté vzdálenosti od zabitého. Nejlepší je aby měl hráč kolem stejného levelu v partě, ale hráči kteří mají nesmírně výší nebo nižší úrovně ještě dostanou nějakou zkušenost.

Značení cílů
Party a Raidy můžou označit cíle pro lepší hru v partě či raidu. Vůdce party nebo raid leader/asistent může kliknutí pravým tlačítkem myši na portrét cíle, aby mohl vybrat určitý symbol. Všichni hráči v partě/raidu uvidí vybraný symbol nad hlavou cíle stejně jako na portrétu cíle.


Target of Target
Hráči mohou zapnout "Target of Target" v Raid a Party část Interface Options Menu. Když je to zapnutý, kdykoliv je hráč v partě nebo raidu, tak to ukazuje portrét a zdraví z jakéhokoliv vašeho aktuálního cíle při označení. Můžete kliknout na ten cíl portrét přímo, nebo jestli má kouzelné rukavice, může kouzlit kouzla na cíl bez přímého označení cíle.

Reset Dungeonů/Instancí
Vůdce party může resetovat dungeon instance z jeho portrétu. Jestli parta byla nedávno uvnitř instance, ale nyní je venku z instance, vůdce party bude muset nastavit kliknutím pravým tlačítkem z vlastního portrétu (kde vyberete loot UI preference) je zde "Reset all Instances". Jestliže je to vybrané všechny ne-raid instance budou resetované pro partu.

 • Jenom volbu Resetovat instance můžeš, pouze pokud jste vůdce party.
 • UI volba se objeví, jestliže jste vůdce party, mají otevřenou jednu nebo více instancí, ale nesmíte být součastně v dungeonu.
 • UI nastavení je volba pravý tlačítko myši mimo vašeho vlastního portrétu (jako nastavení lootu party).
 • Dostanete varovný dialog, když vybíráte tuto možnost, tak se vás zeptá, jestli opravdu chcete resetovat všechny dungeony.
 • Můžete vybrat reset all instance, ale nemůžte resetovat veškeré raid dungeony.

Combat Targeting
Parta by měla vždy zaútočit na stejného nepřítele. Obecně, členové v partě by měli vždy zaútočit na přivolaný cíl. Často nejmocnější nebo smrtelná mobové jsou zaměřená jako první.

 • Použít "V" - Je důležité, že každý nenapadá různý cíl. Během boje zmáčkněte "V" při ukazování života monster. Vždy zkuste zaútočit na cíl, který je nejblíže k smrti. Můžete také toto používat při označení cílů. Kliknutí na jménu monstra, které chcete napadnout.
 • Asistent - F2-F5... Může být užívané pro výběr členů v partě. Používejte F-klávesy k odpovídajícímu hráči a potom zmáčkněte "F" k zaměření mobů který hráč napadne. Můžete také jít do nabídek pro volbu parametrů a vybrat volbu "Attack on Assist". Volba útočí automaticky, která vypomáhá s písmenkem "F" automaticky. Tato volba by mohla být dobrá pro válečníka, ale není vůbec užitečná pro kněze.
 • Tab a Shift-Tab - Tab si vybere a zaměříte se na nejbližšího moba a Shift+Tab vybere nejvzdálenějšího moba. Používejte tyto zkratky během boje pokud si potřebujete vybrat za cíl nejblíže nebo nejvzdálenější moby.

 

 

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde