WoWka

Bez obrazku

Menu

Průvodce pro začátečníky

Achievements

Historie
Patch
Mapa stránek
 

Hra

Úvod do hry
Přehled
Rasa
Povolání
Profese
Frakce
Předměty
Doprava
Svět
Města
Lokality
Dungeony a Raidy
Průvodce hráče
Player vs. Player
F. A. Q.
 

Datadisky

Mists of Pandaria
Cataclysm
Wrath of The Lich King
Burning Crusade
 

Sekce

Kouzla Cataclysm

Kouzla Cataclysm Pets

Kouzla WotLK
Kalkulátor talentů EN

Bojový peti

Eventy
 
Bez obrazku

Kouzla Cataclysm - Hunter - Talenty

Beast Mastery | Marksmanship | Survival

 

Hunter
Talenty - Beast Mastery

Datum: 30. listopadu 2010

Info: Zrušené talenty se nachází na konci stránky

1. ŘADA - 30. 11. 2010

Improved Kill Command - 29. 11. 2010
Zvyšuje šanci na kritický úder u Kill Command o X%.
  Level X    
Rank 1 od 10 5    
Rank 2   10    
Patch 4.0.1 Přidané.
One with Nature - 29. 11. 2010
Zvyšuje bonus attack power u Aspect of the Hawk o X%, a zvyšuje množství obnoveného focus u Aspect of the Fox o Y.
  Level X Y  
Rank 1 od 10 10 1  
Rank 2   20 2  
Rank 3   30 3  
Patch 4.0.1 Přidané.
Bestial Discipline - 29. 11. 2010
Zvyšuje obnovení Focus u petů o X%.
  Level X    
Rank 1 od 10 10    
Rank 2   20    
Rank 3   30    
Patch 4.0.1 Přidané.

2. ŘADA - 30. 11. 2010

Pathfinding - 30. 11. 2010
Zvyšuje bonus rychlost u Aspect of the CheetahAspect of the Pack o X%, a zvyšuje rychlost pokud jsi na mountovi o Y. Zvýšení rychlosti pohybu mounta se nesčítají s ostatními účinky.
Potřeba 5 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X Y  
Rank 1 od 19 4 5  
Rank 2   8 10  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 3. Řady do 2. Řady.
Spirit Bond - 30. 11. 2010
Když je mazlícek aktivní, vám a vašemu mazlíčkovi se bude obnovovat o X% z celkového zdraví každých 10 sekund a zvyšuje dané léčení vám a vašemu mazlíckovi o Y%.
Potřeba 5 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X Y    
Rank 1 od 19 1 5    
Rank 2   2 10    
Patch 4.0.1 Přesunuté z 5. Řady do 2. Řady.
Frenzy - 30. 11. 2010
Váš pet získá X% attack power po útočení s Basic Attack, trváním na 10 sekund.
Potřeba 5 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X  
Rank 1 od 19 2  
Rank 2   4  
Rank 3   6  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 6. Řady do 2. Řady.
Improved Mend Pet - 30. 11. 2010
Dává kouzlu Mend Pet Y% šance na odstranění 1 Curse, Disease, Magic nebo Poison účinky z tvého mazlíčka.
Potřeba 5 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X    
Rank 1 od 19 25    
Rank 2   50    
Patch 4.0.1 Přesunuté z 4. Řady do 2. Řady.

3. ŘADA - 30. 11. 2010

Cobra Strikes - 29. 11. 2010
Máte X% šanci při zásahu s Arcane Shot a způsobit u mazlíčka další 2 Basic Attack kritických zásahů.
Potřeba 10 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X    
Rank 1 od 29 5    
Rank 2   10    
Rank 3   15    
Patch 4.0.1 Přesunuté z 9. Řady do 3. Řady.
Fervor - 29. 11. 2010
Okamžitě obnovuje 50 Focus vám a vašemu petovi.
Potřeba 10 bodu v Talentech Balance.
  Level   Popis
Rank 1 od 29   Cooldown: 2 minuty
      Doba kouzlení: Okamžitě
Patch 4.0.1 Přidané.
Focus Fire - 29. 11. 2010
Váš pet konzumuje Frenzy účinek, obnovením 4 Focus k vašemu petovi a zvýšení ranged haste o 3% na každé Frenzy nahromaděné konzumováním. Trvá na 15 sekund.
Potřeba 3 talent body ve Frenzy.
Potřeba 10 bodu v Talentech Balance.
  Level   Popis
Rank 1 od 29   Cooldown: 15 sekund
      Doba kouzlení: Okamžitě
Patch 4.0.1 Přidané.

4. ŘADA - 30. 11. 2010

Longevity - 30. 11. 2010
Snižuje Cooldown u Bestial Wrath, Intimidation a zvláštních mazlíckovo schopností o X%.
Potřeba 15 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X    
Rank 1 od 39 10    
Rank 2   20    
Rank 3   30    
Patch 4.0.1 Přesunuté z 9. Řady do 4. Řady.
Killing Streak - 29. 11. 2010
Když docílíte dva Kill Command kritickými zásahy v za sebou, váš třetí bude jednat X% větší poškození a má sníženou cenu o Y focus.
Potřeba 15 bodu v Talentech Balance.
  Level X Y  
Rank 1 od 39 10 5  
Rank 2   20 10  
Patch 4.0.1 Přidané.

5. ŘADA - 30. 11. 2010

Crouching Tiger, Hidden Chimera - 29. 11. 2010
Kdykoli jsi zasažen melee útokem, cooldown u Disengage je okamžitě snížený X sekund.

Kdykoli jsi zasažen střeleckým útokem nebo kouzlem, cooldown u Deterrence je okamžitě snížený Y sekund.Tyto účinky mají 2 sec cooldown.

Potřeba 20 bodu v Talentech Balance.
  Level X Y  
Rank 1 od 49 2 4  
Rank 2   4 8  
Patch 4.0.1 Přidané.
Bestial Wrath - 29. 11. 2010
Poslá vašeho peta do vzteku způsobujícího o 20% dodatečné poškození na 10 sekund. Zatímco je mazlícek ve vzteku, tak nemuže dostat lítost, kletby, fear do té doby mazlíčka nemužou zabít.
Potřeba 1 talent bod v Fervor.
Potřeba 20 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level   Popis
Rank 1 od 49   Dosah: 100 yardů
      Cooldown: 2 minuta
      Doba kouzlení: Okamžitě
Patch 4.0.1 Přesunuté z 7. Řady do 5. Řady.
Ferocious Inspiration - 29. 11. 2010
Všichni členové party a raidu mají veškeré poškození zvýšené o 3% s dosahem 12 yardů z vašeho peta.
Potřeba 20 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level      
Rank 1 od 49      
Patch 4.0.1 Přesunuté z 7. Řady do 5. Řady.

6. ŘADA - 29. 11. 2010

Kindred Spirits - 29. 11. 2010
Zvyšuje vám a vašemu petovi maximální Focus o X.
Potřeba 25 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X    
Rank 1 od 59 5    
Rank 2   10    
Patch 4.0.1 Přesunuté z 10. Řady do 6. Řady.
The Beast Within - 29. 11. 2010
Když je pet pod účinkem Beast Within, také půjdete do vzteku způsobující 10% dodatečného poškození a snižuje cenu focus u všech střel a schopností o 50% na 10 sekund.
Potřeba 1 talent bod v Bestial Wrath.
Potřeba 25 bodu v Talentech Balance.
  Level    
Rank 1 od 59    
Patch 4.0.1 Přesunuté z 10. Řady do 6. Řady.
Invigoration - 29. 11. 2010
Když váš pet docílí kritickém zásahem s Basic Attack, okamžitě vám obnovuje X Focus.
Potřeba 1 talent bod ve Ferociou Inspiration.
Potřeba 25 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X  
Rank 1 od 59 3  
Rank 2   6  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 8. Řady do 6. Řady.

7. ŘADA - 18. 5. 2010

Beast Mastery
Zvládáte umění Beast tréninkem, vzdělávací schopnost k ochočení Exotic petů a zvyšující vaše celkové množství Pet Skill Points o 4.
Potřeba 30 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level    
Rank 1 od 69    
Patch 4.0.1 Přesunuté z 8. Řady do 6. Řady.

ZRUŠENÉ TALENTY - Starší talenty neleznete v kouzlech WotLK

Improved Aspect of the Hawk (Patch 4.0.1) Zrušené
Endurance Training (Patch 4.0.1) Zrušené
Focused Fire (Patch 4.0.1) Zrušené
Improved Aspect of the Monkey (Patch 4.0.1) Zrušené
Thick Hide (Patch 4.0.1) Zrušené
Improved Revive Pet (Patch 4.0.1) Zrušené
Aspect Mastery (Patch 4.0.1) Zrušené
Unleashed Fury (Patch 4.0.1) Zrušené
Ferocity (Patch 4.0.1) Zrušené
Intimidation (Patch 4.0.1) Přesunuté z talentů Beast Mastery do Specializace talentů.
Bestial Discipline (Patch 4.0.1) Zrušené
Animal Handler (Patch 4.0.1) Zrušené
Catlike Reflexes (Patch 4.0.1) Zrušené
Serpent's Swiftness (Patch 4.0.1) Zrušené

 

 

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich