WoWka

Bez obrazku

Menu

Průvodce pro začátečníky

Achievements

Historie
Patch
Mapa stránek
 

Hra

Úvod do hry
Přehled
Rasa
Povolání
Profese
Frakce
Předměty
Doprava
Svět
Města
Lokality
Dungeony a Raidy
Průvodce hráče
Player vs. Player
F. A. Q.
 

Datadisky

Mists of Pandaria
Cataclysm
Wrath of The Lich King
Burning Crusade
 

Sekce

Kouzla Cataclysm

Kouzla Cataclysm Pets

Kouzla WotLK
Kalkulátor talentů EN

Bojový peti

Eventy
 
Bez obrazku

Kouzla Cataclysm - Priest - Talenty

Discipline | Holy | Shadow

 

Priest
Talenty - Shadow

Datum: 16. prosince 2010

Info: Zrušené talenty se nachází na konci stránky.

1. ŘADA - 16. 12. 2010

Darkness - 16. 12. 2010
Zvyšuje spell haste o X%.
  Level X    
Rank 1 od 10 1    
Rank 2   2    
Rank 3   3    
Improved Shadow Word: Pain - 16. 12. 2010
Zvyšuje poškození u kouzla Shadow Word: Pain o X%.
  Level X    
Rank 1 od 10 3    
Rank 2   6    
Patch 4.0.1 Přesunuté z 2. Řady do 1. Řady.
Veiled Shadows - 16. 12. 2010
Snižuje cooldown u schopnosti Fade o X sekund, a snižuje cooldown u kozla Shadowfiend o Y minut.
  Level X Y  
Rank 1 od 10 3 30  
Rank 2   6 60  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 4. Řady do 1. Řady.

2. ŘADA - 16. 12. 2010

Improved Psychic Scream
Snižuje cooldown u kouzla Psychic Scream o X sekund.
Potřeba 5 bodu v Talentech Shadow.
  Level X    
Rank 1 od 19 2    
Rank 2   4    
Patch 4.0.1 Přesunuté z 3. Řady do 2. Řady.
Improved Mind Blast - 16. 12. 2010
Snižuje cooldown u kouzla Mind Blast o X sekund, a při Shadowform vaše Mind Blast také má Y% šanci ke snížení veškerého léčení dané na cíl o 10% na 10 sekund.
Potřeba 5 bodu v Talentech Shadow.
  Level X Y  
Rank 1 od 19 0.5 33  
Rank 2   1.0 66  
Rank 3   1.5 100  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 3. Řady do 2. Řady.
Improved Devouring Plague - 16. 12. 2010
Devouring Plague okamžitě jedná poškozený rovné k Y% z vašeho celkového periodického účinku.
Potřeba 5 bodu v Talentech Shadow.
  Level X    
Rank 1 od 19 15    
Rank 2   30    
Patch 4.0.1 Přesunuté z 6. Řady do 2. Řady.
Twisted Faith - 16. 12. 2010
Zvyšuje Shadow kouzlu poškození o X%, a získáš spell hit rating rovný Y% ze Spirit získaný předmětů nebo účinky.
Potřeba 5 bodu v Talentech Shadow.
  Level X Y  
Rank 1 od 19 1 50  
Rank 2   2 100  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 10. Řady do 2. Řady.

3. ŘADA - 16. 12. 2010

Shadowform - 16. 12. 2010
Převezmete Shadowform, zvyšující Shadow poškození o 15%, snižuje veškeré dané poškození o 15%, a zvyšuje všem členům party a raidu spell haste o 5%. Avšak, v této formě nemůžete kouzlit Holy kouzla.
Potřeba 10 bodu v Talentech Shadow.
  Level  
Popis
Rank 1 od 29  
Cooldown: 1,5 sekundy
     
Doba kouzlení: Okamžitě
     
Cena: 13% ze základní Many.
Patch 4.0.1 Přesunuté z 7. Řady do 3. Řady.
Phantasm - 16. 12. 2010
Schopnost Fade nyní má X% šanci odstranit veškeré poškozující účinky pohybu.
Potřeba 10 bodu v Talentech Shadow.
  Level X      
Rank 1 od 29 50      
Rank 2   100      
Patch 4.0.1 Přidané.
Harnessed Shadows - 16. 12. 2010
Zvyšuje šanci na získání Shadow Orb při jednání poškození s Mind Flay a Shadow Word: Pain o X%, a máš Y% šanci získat Shadow Orb při kritickém zásahu u jakohokoliv útoku.
Potřeba 10 bodu v Talentech Shadow.
  Level X Y    
Rank 1 od 29 4 50    
Rank 2   8 100    
Patch 4.0.1 Přidané.

4. ŘADA - 16. 12. 2010

Silence
Cíl dostane Silence, který zabraní kouzlit kouzla na 5 sekund. Oběti nehráčských postav také přeruší kouzlení na 3 sekundy.
Potřeba 2 talent body v Improved Psychic Scream.
Potřeba 15 bodu v Talentech Shadow.
  Level  
Popis
Rank 1 od 39  
Dosah: 40 yardů
     
Cooldown: 45 sekund
     
Doba kouzlení: Okamžitě
Patch 4.0.1 Přesunuté z 5. Řady do 4. Řady.
Vampiric Embrace - 16. 12. 2010
Naplňuje vás se Shadow energií, způsobení tobě léčení na 6% a ostatním členům party být léčený na 3% z každého jednotlivého cíle Shadow kouzla poškození jednáte na 30 minut.
Potřeba 15 bodu v Talentech Shadow.
  Level  
Popis
Rank 1 od 39  
Doba kouzlení: Okamžitě
Patch 4.0.1 Přesunuté z 5. Řady do 4. Řady.
Masochism - 16. 12. 2010
Když dostaneš poškozovací útok rovný nebo vyšší jak 10% z celkového života nebo poškození na sebe se Shadow Word: Death, okamžitě získáš X% z celkové many.
Potřeba 15 bodu v Talentech Shadow.
  Level X      
Rank 1 od 41 4      
Rank 2   8      
Patch 4.0.1 Přidané.
Mind Melt - 16. 12. 2010
Zvyšuje dané poškození se Shadow Word: Death o X% na cílech v nebo pod 25% života, a když jednáš poškození s Mind Spike, čas kouzlení u dalšího Mind Blast je snížený o Y% s trváním 6 sekund. Mind Melt můžeš nahromadit až 2 krát.
Potřeba 15 bodu v Talentech Shadow.
  Level X Y  
Rank 1 od 39 15 25  
Rank 2   30 50  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 6. Řady do 4. Řady.

5. ŘADA - 16. 12. 2010

Pain and Suffering - 16. 12. 2010
Váš Mind FlayX% šanci k obnovení trvání vašeho Shadow Word: Pain na cíli, a snižuje poškození, které dostáváte z vašeho vlastního Shadow Word: Death o Y%.
Potřeba 20 bodu v Talentech Shadow.
  Level X Y  
Rank 1 od 49 30 20  
Rank 2   60 40  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 9. Řady do 5. Řady.
Vampiric Touch - 16. 12. 2010
Způsobuje X Shadow poškození po dobu 15 sekund ke vašemu cíli a způsobuje až 10 členům party nebo raidu k zisku 1% z jejich maximální many na 5 sekund, při jedání poškození z Mind Blast.
Potřeba 1 talent bod ve Vampiric Embrace.
Potřeba 20 bodu v Talentech Shadow.
  Level  
Popis
Rank 1 od 49  
Dosah: 40 yardu
     
Doba kouzlení: 1.5 sekundy
     
Cena: 16% ze základní Many.
Patch 4.0.1 Přesunuté z 9. Řady do 5. Řady.
Paralysis - 16. 12. 2010
Při kritickém zásahu s vaším Mind Blast, způsobujete cíli neschopnost pohybu na X sekund.
Potřeba 20 bodu v Talentech Shadow.
  Level X      
Rank 1 od 49 2      
Rank 2   4      
Patch 4.0.1 Přidané.

6. ŘADA - 16. 12. 2010

Psychic Horror - 16. 12. 2010
Poděsíte cíl, způsobující strach v hrůze na 3 sekundy a padá jejich main hand a střelecké zbraně na 10 skund.
Potřeba 25 bodu v Talentech Shadow.
  Level  
Popis
Rank 1 od 59  
Dosah: 30 yardů
     
Cooldown: 2 minuty
     
Doba kouzlení: Okamžitě
     
Cena: 16% ze základní Many.
Patch 4.0.1 Přesunuté z 9. Řady do 5. Řady.
Paralysis - 16. 12. 2010
Když je Vampiric Touch odstraněný, ten který jej odstranil a veškeré nejbližší nepřátelské cíle v dosahu 10 yardů mají X% šanci dostat okamžitý Fear ve strachu na 3 sekundy. Když u Mind Flay zasáhneš kriticky, cooldown u Shadowfiend je snížený o Y sekund.
Potřeba 25 bodu v Talentech Shadow.
  Level X Y    
Rank 1 od 59 50 5    
Rank 2   100 10    
Patch 4.0.1 Přidané.
Paralysis - 16. 12. 2010
Když jednáš periodické poškoznení se Shadow Word: Pain, máš X% šanci vyvolat stínovou verzi sami sebe, která se bude pomalu posouvat směrem k cíli, které je nakažený vašim Shadow Word: Pain.
Jenom zasažený cíl, bude okamžitě dostávat X Shadow poškození.
Potřeba 25 bodu v Talentech Shadow.
  Level X Y    
Rank 1 od 59 4 20    
Rank 2   8 40    
Rank 3   12 60    
Patch 4.0.1 Přidané.

7. ŘADA - 16. 12. 2010

Dispersion - 16. 12. 2010
Rozptyluje do čista Shadow energii, snižováním veškerých poškození, které dostáváte o 90%. Nebudete schopný napadnout nebo použít kouzla, ale obnovujete 6% many každou 1 sekundu na 6 sekund.
Dispersion muže být vykouzleno, zatímco jste omrácený, ve fear (strachu) nebo silence a očistí veškeré pastě a přerušující pohyb účinků při kouzlení, a dělá vás imunní, zatímco jsi rzoptylovaný.
Potřeba 30 bodu v Talentech Shadow.
  Level  
Popis
Rank 1 od 69  
Doba kouzlení: Okamžitě
     
Cooldown: 2 minuty
Patch 4.0.1 Přesunuté z 11. Řady do 7. Řady.

ZRUŠENÉ TALENTY - Starší talenty neleznete v kouzlech WotLK

Spirit Tap (Patch 4.0.1) Zrušené
Improved Spirit Tap (Patch 4.0.1) Zrušené
Shadow Affinity (Patch 4.0.1) Zrušené
Shadow Focus (Patch 4.0.1) Zrušené
Mind Flay (Patch 4.0.1) Přesunuté z Talentů Shadow do Specializace Shadow
Shadow Reach (Patch 4.0.1) Zrušené
Shadow Weaving (Patch 4.0.1) Zrušené
Improved Vampiric Embrace (Patch 4.0.1) Zrušené
Focused Mind (Patch 4.0.1) Zrušené
Shadow Power (Patch 4.0.1) Přesunuté z Talentů Shadow do Specializace Shadow
Improved Shadowform (Patch 4.0.1) Zrušené
Misery (Patch 4.0.1) Zrušené

 

 

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich