WoWka

Bez obrazku

Menu

Průvodce pro začátečníky

Achievements

Historie
Patch
Mapa stránek
 

Hra

Úvod do hry
Přehled
Rasa
Povolání
Profese
Frakce
Předměty
Doprava
Svět
Města
Lokality
Dungeony a Raidy
Průvodce hráče
Player vs. Player
F. A. Q.
 

Datadisky

Mists of Pandaria
Cataclysm
Wrath of The Lich King
Burning Crusade
 

Sekce

Kouzla Cataclysm

Kouzla Cataclysm Pets

Kouzla WotLK
Kalkulátor talentů EN

Bojový peti

Eventy
 
Bez obrazku

Kouzla Cataclysm - Shaman - Talenty

Elemental | Enhancement | Restoration

 

Shaman
Talenty - Elemental

Datum: 4. ledna 2011

Info: Zrušené talenty se nachází na konci stránky.

1. ŘADA - 4. 1. 2011

Acuity - 4. 1. 2011
Zvyšuje šanci na kritický úder u všech kouzel a útoků o X%.
  Level X    
Rank 1 od 10 1    
Rank 2   2    
Rank 3   3    
Patch 4.0.1 Přidané.
Convection - 4. 1. 2011
Snižuje cenu Mana u ofenzivních poškozujících kouzel o X%.
  Level X    
Rank 1 od 10 5    
Rank 2   10    
Concussion - 4. 1. 2011
Zvyšuje dané poškození u kouzel Lightning Bolt, Chain Lightning, Thunderstorm, Lava Burst a Shock kouzla o X%.
  Level X    
Rank 1 od 10 2    
Rank 2   4    
Rank 3   6    

2. ŘADA - 4. 1. 2011

Call of Flame - 4. 1. 2011
Zvyšuje dané poškození u Fire Totemů a Fire Nova o X% a dané poškození u Lava Burst o Y%.
Potřeba 5 bodu v Talentech Elemental.
  Level X Y  
Rank 1 od 19 10 5  
Rank 2   20 10  
Elemental Warding - 4. 1. 2011
Snižuje magické poškození, které dostáváte o X%.
Potřeba 5 bodu v Talentech Elemental.
  Level X    
Rank 1 od 19 4    
Rank 2   8    
Rank 3   12    
Reverberation
Snižuje cooldown u kouzel Shock a Wind Shear o X sekund.
Potřeba 5 bodu v Talentech Elemental.
  Level X    
Rank 1 od 19 0.5s    
Rank 2   1.s    
Patch 4.0.1 Přesunuté z 3. Řady do 2. Řady.
Elemental Precision - 4. 1. 2011
Zvyšuje poškození u kouzel Fire, Frost a Nature o X%, a získáš u kouzel hit rating na Y% z jakéhokoliv Spirit získaného z předmětů nebo účinků.
Potřeba 5 bodu v Talentech Elemental.
  Level X Y  
Rank 1 od 19 1 33  
Rank 2   2 66  
Rank 3   3 100  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 6. Řady do 2. Řady.

3. ŘADA - 4. 1. 2011

Rolling Thunder - 4. 1. 2011
Když dáváš poškození s Lightning Bolt nebo Chain Lightning, zatímco je schopnost Lightning Shield aktivní, máš X% šanci obnovit 2% mana a obnovit dodatečný nabití Lightning Shield, až na maximum 9 nabití.
Potřeba 10 bodu v Talentech Elemental.
  Level      
Rank 1 od 29      
Patch 4.0.1 Přidané.
Elemental Focus - 4. 1. 2011
Po dosanžení ne periodického kritického úderu s poškození kouzel Fire, Frost nebo Nature, máte možnost vstoupit do stavu Clearcasting. Stav Clearcasting snižuje cenu Mana u dalších 2 poškození nebo léčivých kouzel o 40%.
Potřeba 10 bodu v Talentech Elemental.
  Level      
Rank 1 od 29      
Elemental Reach - 4. 1. 2011
Zvyšuje dostřel u kouzel Lightning Bolt, Chain Lightning, Fire Nova, a Lava Burst o X yardů, zvyšuje dosah u kouzla Shock a Searing Totem o Y yardů.
Potřeba 10 bodu v Talentech Elemental.
  Level X Y    
Rank 1 od 29 5 7    
Rank 2   10 15    
Patch 4.0.1 Přesunuté z 5. Řady do 3. Řady.

4. ŘADA - 4. 1. 2011

Elemental Oath - 4. 1. 2011
Zatím co jsi ve stavu Clearcasting když je Elemental Focus aktivní, dáváš X% vetší poškození z kouzel. Navíc, členové party a raidu v dosahu 12 yardů získají Y% bonus šanci na kritický úder u kouzel.
Potřeba 1 talent bod v Elemental Focus.
Potřeba 15 bodu v Talentech Elemental.
  Level X Y  
Rank 1 od 39 5 3  
Rank 2   10 5  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 8. Řady do 4. Řady.
Lava Flows - 4. 1. 2011
Zvyšuje bonus poškození kritického úderu u kouzla Lava Burst o dodatečných X%, a periodické poškození u Flame Shock o Y%. Navíc, když váš Flame Shock je odčarovaný získáš Z% spell haste na 6 sekund.
Potřeba 15 bodu v Talentech Elemental.
  Level X Y Z  
Rank 1 od 39 6 20 10  
Rank 2   12 40 20  
Rank 3   24 60 30  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 9. Řady do 4. Řady.

5. ŘADA - 4. 1. 2011

Fulmination - 4. 1. 2011
Když máš víc než 3 aktivní Lightning Shield nabití, kouzlo Earth Shock bude konzumovat přebytky nabití, okamžitě jedná jejich celkové poškození na nepřátelský cíl.
Potřeba 2 talent body v Rolling Thunder.
Potřeba 20 bodu v Talentech Elemental.
  Level      
Rank 1 od 49      
Patch 4.0.1 Přidané.
Elemental Mastery - 4. 1. 2011
Při aktivaci, u dalšího kouzla Lightning Bolt, Chain Lightning nebo Lava Burst se stávájí okamžitě kouzlící. Navíc, u Fire a Frost je poškození zvýšené o 15% a získáš 20% spell haste na 15 sekund.
Potřeba 20 bodu v Talentech Elemental.
  Level  
Popis
Rank 1 od 49  
Cooldown: 3 minuty
     
Doba kouzlení: Okamžitě
Patch 4.0.1 Přesunuté z 7. Řady do 4. Řady.
Earth's Grasp - 16. 12. 2010
Váš Earthbind Totem získá X% šanci zakořenit nejbližší cíle na 5 sekund když kouzlí.
Potřeba 20 bodu v Talentech Elemental.
  Level X      
Rank 1 od 49 50      
Rank 2   100      
Patch 4.0.1 Přesunutý z Enhancement - Řady 1 do Elemental - Řady 5.
Totem of Wrath - 4. 1. 2011
Způsobuje vašim Fire totemům zvýšit spell power členům party a raidu v dosahu 12 yardů o 10%.
Potřeba 20 bodu v Talentech Elemental.
  Level  
Rank 1 od 49  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 9. Řady do 5. Řady.

6. ŘADA - 4. 1. 2011

Feedback - 4. 1. 2011
Kouzla Lightning Bolt a Chain Lightning snižuje zbývající cooldown na talentech Elemental Mastery o X sekund.
Potřeba 1 talent bod v Elemental Mastery.
Potřeba 25 bodu v Talentech Elemental.
  Level X    
Rank 1 od 59 1    
Rank 2   2    
Rank 3   3    
Patch 4.0.1 Přidané.
Lava Surge - 4. 1. 2011
Když dáváš periodické poškození u Flame Shock, máš X% šanci resetovat cooldown na kouzlu Lava Burst.
Potřeba 25 bodu v Talentech Elemental.
  Level X    
Rank 1 od 59 10    
Rank 2   20    
Patch 4.0.1 Přidané.

7. ŘADA - 4. 1. 2011

Earthquake - 4. 1. 2011
Způsobuje otřesi a rozdrcení zemi, jednáním 493 Fyzické poškození na cíli na každou 1 sekundu v dosahu 8 yardů, s 10% šancí odkopnout nakažené cíle. Trvá 8 sekund.
Potřeba 30 bodu v Talentech Elemental.
  Level  
Popis
Rank 1 od 69  
Dosah: 35 yardů
     
Doba kouzlení: Průběžné
     
Stojí: 60% ze základní Many
Patch 4.0.1 Přidané.

ZRUŠENÉ TALENTY - Starší talenty neleznete v kouzlech WotLK

Convection (Patch 4.0.1) Zrušené
Elemental Devastation (Patch 4.0.1) Přesunuté z talentů Elemental do talentů Enhancement.
Elemental Fury (Patch 4.0.1) Přesunuté z regulérních talentů Elemental do specializace Elemental.
Improved Fire Nova Totem (Patch 4.0.1) Zrušené
Eye of the Storm (Patch 4.0.1) Zrušené
Unrelenting Storm (Patch 4.0.1) Zrušené
Lightning Mastery (Patch 4.0.1) Zrušené
Storm, Earth and Fire (Patch 4.0.1) Zrušené
Booming Echoes (Patch 4.0.1) Zrušené
Lightning Overload (Patch 4.0.1) Zrušené
Astral Shift (Patch 4.0.1) Zrušené
Shamanism (Patch 4.0.1) Přesunuté z regulérních talentů Elemental do specializace Elemental.
Thunderstorm (Patch 4.0.1) Přesunuté z regulérních talentů Elemental do specializace Elemental.

 

 

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich