WoWka

Bez obrazku

Menu

Průvodce pro začátečníky

Achievements

Historie
Patch
Mapa stránek
 

Hra

Úvod do hry
Přehled
Rasa
Povolání
Profese
Frakce
Předměty
Doprava
Svět
Města
Lokality
Dungeony a Raidy
Průvodce hráče
Player vs. Player
F. A. Q.
 

Datadisky

Mists of Pandaria
Cataclysm
Wrath of The Lich King
Burning Crusade
 

Sekce

Kouzla Cataclysm

Kouzla Cataclysm Pets

Kouzla WotLK
Kalkulátor talentů EN

Bojový peti

Eventy
 
Bez obrazku

Kouzla Cataclysm - Warrior - Talenty

Arms | Fury | Protection

 

Warrior
Talenty - Protection

Datum: 8. ledna 2011

Info: Zrušené talenty se nachází na konci stránky.

1. ŘADA - 8. 11. 2011

Incite - 8. 11. 2011
Zvyšuje šanci na kritický úder u "Heroic Strike o X% a když dáváte kriticky Heroic Strike máte Y% šanci způsobit další Heroic Strike také kritický úder. Tyto zaručené kritiky nemohou znova spouštět Incite účinek.
  Level X Y    
Rank 1 od 10 5 33    
Rank 2   10 66    
Rank 3   15 100    
Patch 4.0.1 Přesunuté z 2. Řady do 1. Řady.
Toughness - 8. 11. 2011
Zvyšuje Armor hodnotu z předmětů o X%.
  Level X    
Rank 1 od 10 3    
Rank 2   6    
Rank 3   10    
Patch 4.0.1 Přesunuté z 3. Řady do 1. Řady.
Blood and Thunder - 7. 1. 2011
Když váš Thunder Clap nakazý cíl z vašeho Rend, máte X% šanci nakazit každý cíl s Rend.
  Level X      
Rank 1 od 10 50      
Rank 2   100      
Patch 4.0.1 Přidané.

2. ŘADA - 8. 11. 2011

Shield Specialization - 8. 11. 2011
Obnovuje X extra rage, když blokujete útok. Obnovuje Y extra rage, když se Spell Reflect odrazíte magický útok.
Potřeba 5 bodu v Talentech Protection.
  Level X Y  
Rank 1 od 19 5 20  
Rank 2   10 40  
Rank 3   15 60  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 1. Řady do 2. Řady.
Shield Mastery - 8. 11. 2011
Snižuje vám cooldown u Shield Block o X%, u Shield Wall o Y sekund a u Spell Reflect o Z sekund.
Potřeba 5 bodu v Talentech Protection.
  Level X Y Z  
Rank 1 od 19 10 60 1  
Rank 2   20 120 2  
Rank 3   30 180 3  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 3. Řady do 2. Řady.
Hold the Line - 7. 1. 2011
Zlepšuje šanci kritický úder a kritický blok o 10% na X sekund dovolující úspěšné parry.
Potřeba 5 bodu v Talentech Protection.
  Level X      
Rank 1 od 19 5      
Rank 2   10      
Patch 4.0.1 Přidané.
Gag Order - 8. 11. 2011
Dává u Shield Bash a Heroic Throw X% šanci udělit cíli Silence na 3 sekundy.Také snižuje cooldown na Heroic Throw o Y sekund.
Potřeba 5 bodu v Talentech Protection.
  Level X Y  
Rank 1 od 19 50 15  
Rank 2   100 30  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 5. Řady do 2. Řady.

3. ŘADA - 8. 11. 2011

Last Stand - 8. 11. 2011
Dočastně získáte 30% z vašeho maximálního žiovta na 20 sekund. Po vypršení účinku, životy zmizí.
Potřeba 10 bodu v Talentech Protection.
  Level  
Popis
Rank 1 od 29  
Cooldown: 3 minut
     
Doba kouzlení: Okamžitě
Concussion Blow - 8. 11. 2011
Omráčí nepřítele na 5 sekund a jedná 75/100*AP poškození (založený na attack power).
Potřeba 10 bodu v Talentech Protection.
  Level  
Popis
Rank 1 od 29  
Cooldown: 30 sekund
     
Doba kouzlení: Okamžitě
     
Potřeba Rage: 15
Patch 4.0.1 Přesunuté z 5. Řady do 3. Řady.
Bastion of Defense - 8. 11. 2011
Snižuje šanci být kriticky zasažen u melee útoky o X%, zatímco jsi v Defensive Stance. Navíc, když útoky blokujete, dodge nebo parry, máte Y% šanci vstoupit do Enrage, zvyšuje fyziské poškození o Z% na 12 sekund.
Potřeba 10 bodu v Talentech Protection.
  Level X Y Z  
Rank 1 od 29 3 10 5  
Rank 2   6 20 10  
Patch 4.0.1 Přidané.
Warbringer - 8. 11. 2011
Vaše schopnosti Charge, Intercept a Intevene jsou nyní použitelné, zatímco jsi v boji a v jakémkoliv postoji (stance). Navíc, u schopnosti Intervene odstraňují veškeré účinky přerušených pohybů.
Potřeba 10 bodu v Talentech Protection.
  Level      
Rank 1 od 29      
Patch 4.0.1 Přesunuté z 9. Řady do 3. Řady.

4. ŘADA - 8. 11. 2011

Improved Revenge - 8. 11. 2011
Zvyšuje poškození u schopnosti Revenge o X% a způsobuje Revenge úder k dodatečnému cíli na Y% poškození.
Potřeba 15 bodu v Talentech Protection.
  Level X Y  
Rank 1 od 39 30 50  
Rank 2   60 100  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 3. Řady do 4. Řady.
Devastate - 8. 11. 2011
Rozděluje cílové armor, způsobením účinkem Sunder Armor, způsobuje 150% ze zbraňové poškození plus X za každou aplikaci Sunder Armor na cíli. Sunder Armor účinek mužete nahromadit až 3 krát.
Potřeba 15 bodu v Talentech Protection.
  Level  
Popis
Rank 1 od 39  
Doba kouzlení: Okamžitě
     
Potřeba: Shield
     
Potřeba Rage: 15
Patch 4.0.1 Přesunuté z 9. Řady do 4. Řady.
Impending Victory - 8. 11. 2011
Použití Devastate na cíl s 20% nebo méně života, máte X% šanci dovolit použít Victory Rush, ale Victory Rush jenom léčí na 5% z vašeho života.
Potřeba 1 talent bod v Devastate.
Potřeba 15 bodu v Talentech Protection.
  Level X      
Rank 1 od 39 25      
Rank 2   50      
Patch 4.0.1 Přidané.

5. ŘADA - 8. 11. 2011

Thunderstruck - 8. 11. 2011
Zlepšuje poškození u Cleave a Thunder Clap o X%. Navíc, váš Thunder Clap zlepšuje poškození u dalšího Shockwave o Y%. Nahromadí až 3 krát.
Potřeba 20 bodu v Talentech Protection.
  Level X X    
Rank 1 od 49 3 5    
Rank 2   6 10    
Patch 4.0.1 Přidané.
Vigilance - 8. 11. 2011
Koncentruje váš ochranný pohled na skupinu nebo raid cíl. Vždy, když jsou oni zasažený útokem u vašeho Taunt je cooldown obnovený a získáte Vengeance jako by 20% poškození bylo udělené vám. Trvá 30 minut. Tento účinek muže být na jednom cíli najednou.
Potřeba 1 talent bod v Concussion Blow.
Potřeba 20 bodu v Talentech Protection.
  Level   Popis
Rank 1 od 49   Dosah: 30 yardů
      Doba kouzlení: Okamžitě
Patch 4.0.1 Přesunuté z 7. Řady do 5. Řady.
Heavy Repercussions - 8. 11. 2011
Když je aktivní Shield Block, Shield Slam zasahují dodatečně X% poškození.
Potřeba 20 bodu v Talentech Protection.
  Level X      
Rank 1 od 49 50      
Rank 2   100      
Patch 4.0.1 Přidané.

6. ŘADA - 8. 11. 2011

Safeguard - 8. 11. 2011
Snižuje poškození, které dostáváte od cíle ze schopnosti Intervene o X% na 6 sekund.
Potřeba 25 bodu v Talentech Protection.
  Level X    
Rank 1 od 59 15    
Rank 2   30    
Patch 4.0.1 Přesunuté z 8. Řady do 6. Řady.
Sword and Board - 8. 11. 2011
Zvyšuje šanci na kritický úder u Devastate o X%. Navíc, když Devastate nebo Revenge jednají poškození, které má Y% šanci na obnovení cooldown u Shield Slam a snížení jeho ceny o 100% na 5 sekund.
Potřeba 1 talent bod v Devastate.
Potřeba 25 bodu v Talentech Protection.
  Level X Y  
Rank 1 od 59 5 10  
Rank 2   10 20  
Rank 3   15 30  
Patch 4.0.1 Přesunuté z 10. Řady do 6. Řady.

7. ŘADA - 8. 11. 2011

Shockwave - 8. 11. 2011
Vyšle vlnu síly vpred od vás, způsobující 75/100*AP poškození (založený na attack power) a omráčí všechny nepřátelské cíle v dosahu 10 yardů v přední řadě na 4 sekundy.
Potřeba 30 bodu v Talentech Protection.
  Level  
Popis
Rank 1 od 69  
Cooldown: 20 sekund
     
Doba kouzlení: Okamžitě
     
Potřeba Rage: 15
Patch 4.0.1 Přesunuté z 11. Řady do 76. Řady.

ZRUŠENÉ TALENTY - Starší talenty neleznete v kouzlech WotLK

Improved Bloodrage (Patch 4.0.1) Zrušené
Improved Thunder Clap (Patch 4.0.1) Zrušené
Anticipation (Patch 4.0.1) Zrušené
Improved Disarm (Patch 4.0.1) Zrušené
Improved Sunder Armor (Patch 4.0.1) Zrušené
Improved Disciplines (Patch 4.0.1) Zrušené
One-Handed Weapon Specialization (Patch 4.0.1) Zrušené
Improved Defensive Stance (Patch 4.0.1) Zrušené
Vitality (Patch 4.0.1) Zrušené
Critical Block (Patch 4.0.1) Přesunutý z regulérních talentů Protection do Specializace Protection.
Focused Rage (Patch 4.0.1) Zrušené
Damage Shield (Patch 4.0.1) Zrušené

 

 

„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich