WoWka

Bez obrazku

Menu

Průvodce pro začátečníky

Achievements

Historie
Patch
Mapa stránek
 

Hra

Úvod do hry
Přehled
Rasa
Povolání
Profese
Frakce
Předměty
Doprava
Svět
Města
Lokality
Dungeony a Raidy
Průvodce hráče
Player vs. Player
F. A. Q.
 

Datadisky

Mists of Pandaria
Cataclysm
Wrath of The Lich King
Burning Crusade
 

Sekce

Kouzla Cataclysm

Kouzla Cataclysm Pets

Kouzla WotLK
Kalkulátor talentů EN

Bojový peti

Eventy
 
Bez obrazku

Kouzla WotLK - Hunter - Talenty

 

 

Hunter
Talenty - Beast Mastery

 

 

Datum: 18. května 2010

Info: Zrušené talenty se nachází na konci stránky

1. ŘADA - Opraveno: 04. 03. 2009

Improved Aspect of the Hawk - Opraveno: 04. 03. 2009
Když je "Aspect of the Hawk" nebo "Dragonhawk" aktivní, všechny normální střelecký útoky mají o 10% šanci na zvýšení střelecké rychlosti o X% na 12 sekund.
  Level X  
Rank 1 od 10 3  
Rank 2   6  
Rank 3   9  
Rank 4   12  
Rank 5   15  

 

Endurance Training
Zvyšuje život vašemu petovi o X% a vaše celkové zdraví o Y%.
  Level X Y  
Rank 1 od 10 2 1  
Rank 2   4 2  
Rank 3   6 3  
Rank 4   8 4  
Rank 5   10 5  

2. ŘADA - Opraveno: 04. 03. 2009

Focused Fire
Veškeré poškození způsobený vámi je zvýšený do X% když je váš mazlícek aktivní a šanci na kritický úder vašemu petovi zvláštní schopnosti jsou zvýšené o Y% když je Kill Command aktivní.
Potřeba 5 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X Y  
Rank 1 od 15 1 10  
Rank 2   2 20  

 

Improved Aspect of the Monkey - Opraveno: 04. 03. 2009
Zvyšuje "Dodge" bonus na váš "Aspect of the Monkey" a "Aspect of Dragonhawk"o X %.
Potřeba 5 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X  
Rank 1 od 15 2  
Rank 2   4  
Rank 3   6  

 

Thick Hide
Zvyšuje "Armor" rating petovi o X% a váš "Armor" body na předmětech o Y%.
Potřeba 5 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X Y  
Rank 1 od 15 7 4  
Rank 2   14 7  
Rank 3   20 10  

 

Improved Revive Pet
Při kouzlení "Revive Pet" (oživení mazlíčka) se čas snižuje o X sekund, cena many je snížená o Y%, a navrácení mazlíckovi život je dodatečně zvýšené o Z%.
Potřeba 5 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X Y Z  
Rank 1 od 15 3s 20 15  
Rank 2   6s 40 30  

3. ŘADA - Opraveno: 04. 03. 2009

Pathfinding - Opraveno: 04. 03. 2009
Zvyšuje bonus rychlost u aspektu "Aspect of the Cheetah" a "Aspect of the Pack" o X%, a zvyšuje rychlost pokud jsi na mountovi o Y. Zvýšení rychlosti pohybu mounta se nesčítají s ostatními účinky.
Potřeba 10 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X Y  
Rank 1 od 20 4 5  
Rank 2   8 10  

 

Aspect Mastery - Opraveno: 04. 03. 2009
Aspect of the Viper - Snižuje penalizaci poškození o 10%.
Aspect of the Monkey - Snižuje dané poškození při aktivaci o 5%.
Aspect of the Hawk - Zvyšuje bonus attack power o 30%.
Aspect of the Dragonhawk - Kombinuje bonusy z Aspect of the Monkey a Hawk.
Potřeba 10 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level    
Rank 1 od 20    
Oprava: Patch 3.0.2 (9056) - 14. 10. 2008 - Přidaný talent.

 

Unleashed Fury - Opraveno: 04. 03. 2009
Zvyšuje poškození u vašeho mazlíčka o X%.
Potřeba 10 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X  
Rank 1 od 20 3  
Rank 2   6  
Rank 3   9  
Rank 4   12  
Rank 5   15  

4. ŘADA - Opraveno: 04. 03. 2009

Improved Mend Pet - Opraveno: 04. 03. 2009
Snižuje cenu many u kouzla "Mend Pet" o X% a dává kouzlu "Mend Pet" Y% šance na odstranění 1 Curse, Disease, Magic nebo Poison účinky z tvého mazlíčka.
Potřeba 15 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X Y  
Rank 1 od 25 10 25  
Rank 2   20 50  

 

Ferocity
Zvyšuje šanci na kritický úder u mazlíčka o X%.
Potřeba 15 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X  
Rank 1 od 25 2  
Rank 2   4  
Rank 3   6  
Rank 4   8  
Rank 5   10  

5. ŘADA - Opraveno: 04. 03. 2009 

Spirit Bond - Opraveno: 04. 03. 2009
Když je mazlícek aktivní, vám a vašemu mazlíčkovi se bude obnovovat o X% z celkového zdraví každých 10 sekund a zvyšuje lécení dané k vám a vašemu mazlíckovi o Y%.
Potřeba 20 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X Y  
Rank 1 od 30 1 5  
Rank 2   2 10  

 

Intimidation
Přikaže mazlíčkovi k tomu, aby zastrašil cíl pri dalším úspěšném útoku z blízka, způsobující velké množství aggra a omračování cíl na 3 sekundy.
Potřeba 20 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level   Popis
Rank 1 od 30   Cooldown: 1 minuta.
      Doba kouzlení: Okamžite
      Stojí Manu: 8% ze základní Many.

 

Bestial Discipline
Zvyšuje obnovení "Focus" u vašeho mazlíčka o X%.
Potřeba 20 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X    
Rank 1 od 30 50    
Rank 2   100    

6. ŘADA - Opraveno: 18. 5. 2010

Animal Handler - Opraveno: 18. 5. 2010
Zvyšuje u mazlíčka odbornou znalost (expertise) o X, a zvyšuje trvání u schopnosti Master's Call o Y sekund.
Potřeba 25 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X Y  
Rank 1 od 35 5 3  
Rank 2   10 6  
Oprava: Patch 3.1.0 (14.4.2009) Již nebude snižovat cooldown Master's Call, ale namísto toho zvyšuje trvání u Master's Call účinku o 3/6 sekund.

 

Frenzy
Dává vašeho mazlíčkovi o X% šanci na získání 30% zvýšení rychlosti útoku na 8 sekund po dosažení kritického úderu.
Potřeba 5 talent bodu v Ferocity.
Potřeba 25 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X  
Rank 1 od 35 20  
Rank 2   40  
Rank 3   60  
Rank 4   80  
Rank 5   100  

7. ŘADA - Opraveno: 18. 5. 2010

Ferocious Inspiration - Opraveno: 18. 5. 2010
Všichni členové party a raidu mají veškeré poškození zvýšené o X% s dosahem 100 yardů z vašeho peta. Navíc, zvyšuje pšokození dané u Arcane Shot a Steady Shot o Y%.
Potřeba 30 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X Y  
Rank 1 od 40 1 3  
Rank 2   2 6  
Rank 3   3 9  
Oprava: Patch 3.3.3 (23.3.2009) Tato schopnost je nyní aura a poskytuje 1/2/3% damage pro všechny v partě nebo raid členům během 100 yardů a podporuje damage Steady Shot o 3/6/9%.

 

Bestial Wrath - Opraveno: 18. 5. 2010
Poslá vašeho peta do vzteku způsobujícího o 50% dodatečné poškození na 10 sekund. Zatímco je mazlícek ve vzteku, tak nemuže dostat lítost, kletby, fear a také nemuže být omráčený a do té doby mazlíčka nemužou zabít.
Potřeba 1 talent bodu v Intimidation.
Potřeba 30 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level   Popis
Rank 1 od 40   Cooldown: 2 minuta.
      Doba kouzlení: Okamžite
      Stojí Manu: 10% ze základní Many.

 

Catlike Reflexes - Opraveno: 18. 5. 2010
Zvyšuje vám šanci k úhybu o X% a vašemu mazlíckovi šanci k úhybu dodatečně Y%.Navíc, snižuje cooldown u vaší schopnosti Kill Command o Z sekund.
Potřeba 30 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X Y Y  
Rank 1 od 40 1 3 10  
Rank 2   2 6 20  
Rank 3   3 9 30  
Oprava: Patch 3.2.0 (4.8.2009) Nyní také snižuje cooldown u vaší schopnosti Kill Command o 10/20/30 sekund.

8. ŘADA - Opraveno: 18. 5. 2010

Invigoration
Když váš mazlíček dává kritický zásah se zvláštní schopností, máte X% šanci na okamžité obnovení 1% many.
Potřeba 3 talent bodu v Ferociou Inspiration.
Potřeba 30 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X  
Rank 1 od 45 50  
Rank 2   100  

 

Serpent's Swiftness - Opraveno: 18. 5. 2010
Zvyšuje rychlost útoku střeleckýho boje o X% a vašemu mazlíckovi rychlost melee útoků o X%.
Potřeba 35 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X    
Rank 1 od 45 4    
Rank 2   8    
Rank 3   12    
Rank 4   16    
Rank 5   20    

9. ŘADA - Opraveno: 18. 5. 2010

Longevity - Opraveno: 05. 03. 2009
Snižuje Cooldown u "Bestial Wrath", Intimidation" a zvláštní mazlíckovo schopnosti o X%.
Potřeba 40 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X    
Rank 1 od 50 10    
Rank 2   20    
Rank 3   30    
Oprava: Patch 3.0.2 (9056) - 14. 10. 2008 - Přidaný talent.

 

The Beast Within - Opraveno: 18. 5. 2010
Zvyšuje veškeré poškození jednané o 10% ajakmile je váš pet pod účinkem Bestial Wrath, také půjdete do vzteku způsobující 10% dodatečného poškození a snižuje cenu manu u všech kouzel o 50% na 10 sekund. Zatímco jste ve vzteku, tak nemuže dostat lítost, kletby, fear a také nemuže být omráčený a do té doby vás nemužou zabít.
Potřeba 1 talent bodu v Bestial Wrath.
Potřeba 40 bodu v Talentech Balance.
  Level    
Rank 1 od 50    

 

Cobra Strikes - Opraveno: 18. 5. 2010
Máte X% šanci při kritickém zásahu s "Arcane Shot", "Steady Shot" nebo "Kill Shot" a způsobit u mazlíčka další 2 zvláštní útoky kritických zásahů.
Potřeba 5 talent bodu v Serpent's Swiftness.
Potřeba 40 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X    
Rank 1 od 50 20    
Rank 2   40    
Rank 3   60    
Oprava: Patch 3.0.2 (9056) - 14. 10. 2008 - Přidaný talent.

10. ŘADA - - Opraveno: 05. 03. 2009

Kindred Spirits
Zvyšuje mazlíckovi poškození o X% a váš a mazlíckovo rychlost pohybu o Y% zatímco je váš mazlíček aktivní. Toto se nesčítá s ostatními pohybovými zvyšovacími účinky.
Potřeba 35 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level X Y  
Rank 1 od 55 4 2  
Rank 2   8 4  
Rank 3   12 6  
Rank 4   16 8  
Rank 5   20 10  

11. ŘADA - - Opraveno: 05. 03. 2009

Beast Mastery
Zvládáte umění Beast trénink, vzdělávací schopnost k ochočení Exotic petů a zvyšující vaše celkové množství Pet Skill Points o 4.
Potřeba 1 talent bodu v Intimidation.
Potřeba 40 bodu v Talentech Beast Mastery.
  Level    
Rank 1 od 60    

 

ZRUŠENÉ TALENTY - Opraveno: 05. 03. 2009 

Bestial Swiftness
Zvyšuje únikovou rychlost pohybu mazlíčka o X%.
  Level X  
Rank 1 od 20 30  
Oprava: Patch 3.0.2 (9056) - 14. 10. 2008 - Odstraněno z talentu Beast Mastery a vložené do talentu petu. Přejmenováno na Boar's Speed.

 

 

 

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich