WoWka

Bez obrazku

Menu

Průvodce pro začátečníky

Achievements

Historie
Patch
Mapa stránek
 

Hra

Úvod do hry
Přehled
Rasa
Povolání
Profese
Frakce
Předměty
Doprava
Svět
Města
Lokality
Dungeony a Raidy
Průvodce hráče
Player vs. Player
F. A. Q.
 

Datadisky

Mists of Pandaria
Cataclysm
Wrath of The Lich King
Burning Crusade
 

Sekce

Kouzla Cataclysm

Kouzla Cataclysm Pets

Kouzla WotLK
Kalkulátor talentů EN

Bojový peti

Eventy
 
Bez obrazku

Kouzla WotLK - Hunter - Talenty

 

 

Hunter
Talenty - Survival

 

 

Datum: 22. května 2010

Info: Zrušené talenty se nachází na konci stránky

1. ŘADA - Opraveno: 06. 03. 2009

Improved Tracking - Opraveno: 06. 03. 2009
Při stopování "Beast", "Demons", "Dragonkin", "Elementals", "Ginats", "Humanoids", "Undead", veškeré střelecké poškození udělané pro tyto druhy je zvýšené o X%.
  Level X    
Rank 1 od 10 1    
Rank 2   2    
Rank 3   3    
Rank 4   4    
Rank 5   5    
Oprava: Patch 3.0.2 (14.10.2008) Přidaný talent.

 

Hawk Eye
Zvyšuje dosřrel na tvé zbrani o X yardu.
  Level X    
Rank 1 od 10 2    
Rank 2   4    
Rank 3   6    

 

Savage Strikes - Opraveno: 06. 03. 2009
Zvyšuje šanci na kritický úder u "Raptor Strike", "Mongoose Bite" a "Counterattack" o X%.
  Level X  
Rank 1 od 10 10  
Rank 2   20  

2. ŘADA - Opraveno: 06. 03. 2009

Surefooted - Opraveno: 06. 03. 2009
Snižuje trvání účinky zhoršení pohybu o X%.
Potřeba 5 bodu v Talentech Survival.
  Level X    
Rank 1 od 15 10    
Rank 2   20    
Rank 3   30    

 

Entrapment - Opraveno: 22. 5. 2010
Při Frost Trap nebo Snake Trap, které jsou spuštěné chytíte do pasti veškeré nakažené cíle, předcházení z pohybování na X sekundy.
Potřeba 5 bodu v Talentech Survival.
  Level X    
Rank 1 od 15 2    
Rank 2   3    
Rank 3   4    
Oprava: Patch 3.2.0 (4.8.2009) Tento talent již nepracuje s Immolation Trap nebo Explosive Trap.

 

Trap Mastery - Opraveno: 22. 5. 2010
"Frost Trap" a "Freezing Trap" - Zvyšuje trvání o X%.
"Immolation" a "Explosive Trap" - Zvyšuje poškození udělané o X%.
"Snake Trap" - Zvyšuje počet vyvolaných hadůu o Y%.
Potřeba 40 bodu v Talentech Survival.
  Level X Y    
Rank 1 od 50 10 2    
Rank 2   20 4    
Rank 3   30 6    
Oprava: Patch 3.1.0 (14.4.2009) Tento talent byl přesunutý z Řady 9 do Řady 2, a nyní má 3 body talentu.

 

Survival Instincts - Opraveno: 06. 03. 2009
Snižuje veškeré poškození, které dostáváte o X% a zvyšuje šanci na kritický úder u "Arcane Shot", "Steady Shot" a "Explosive Shot" o X%.
Potřeba 5 bodu v Talentech Survival.
  Level X  
Rank 1 od 15 2  
Rank 2   4  

3. ŘADA - Opraveno: 06. 03. 2009

Survivalist - Opraveno: 06. 03. 2009
Zvyšuje se "Stamina" o X%.
Potřeba 10 bodu v Talentech Survival.
  Level X    
Rank 1 od 20 2    
Rank 2   4    
Rank 3   6    
Rank 4   8    
Rank 5   10    

 

Scatter Shot - Opraveno: 06. 03. 2009
Krátkodobý výstrel který rozdělí 50% poškození na zbrani a zmate cíl na 4 sekundy. Při jakým koliv zásahu odstraní účinek.
Potřeba 10 bodu v Talentech Marksmanship.
  Level   Popis
Rank 1 od 20   Dosah: 15 yardu.
      Cooldown: 30 sekund.
      Doba kouzlení: Okamžitě.
      Potřeba: Streleckou zbran.
      Pri kouzelní Potřeba: 8% ze základní Many.

 

Deflection - Opraveno: 06. 03. 2009
Zvyšuje šanci na "Parry" o X%, a snižuje trvání ze všech účinků "Disarm“ (odzbrojení) používaný proti Vám o Y%. Toto se nesčítá s ostatním snižováním trvání účinku Disarm.
Potřeba 10 bodu v Talentech Survival.
  Level X Y  
Rank 1 od 20 1 16  
Rank 2   2 25  
Rank 3   3 50  

 

Survival Tactics - Opraveno: 06. 03. 2009
Snižuje šanci u schopnosti "Feign Death" a všechny kouzla pastí budou odolnejší o X%, a snižuje cooldown od schopnosti "Disengage" o X sekund.
Potřeba 10 bodu v Talentech Survival.
  Level X  
Rank 1 od 20 2  
Rank 2   4  
Oprava: Patch 3.0.2 (9056) - 14. 10. 2008 - Nahrazený Improved Feign Death.

4. ŘADA - Opraveno: 22. 5. 2010

T.N.T. - Opraveno: 22. 5. 2010
Zvyšuje poškození u Explosive Shot, Explosive Trap, Black Arrow a Immolation Trap o X%.
Potřeba 15 bodu v Talentech Survival.
  Level X    
Rank 1 od 25 2    
Rank 2   4    
Rank 3   6    
Oprava: Patch 3.1.0 (14.4.2009) Změna: Zvyšuje poškození u Explosive Shot, Immolation Trap, a Explosive Trap o 2/4/6%.
Oprava: Patch 3.0.2 (14.10.2008) Přidaný talent.

 

Lock and Load - Opraveno: 22. 5. 2010
Máte X% šanci kdy chytíte do pasti cíl s Freezing Trap, Freezing Arrow nebo Frost Trap a Y% šanci kdy jednáte periodické poškození s Immollation Trap, Explosive Trap nebo Black Arrow ke zpusobení vašemu dalšímu 2 Arcane Shot nebo Explosive Shot kouzel nespouštet cooldown, žádnou cenu many a nespotrřbovávat munici. Tento účinek má 22 sekund cooldown.
Potřeba 15 bodu v Talentech Survival.
  Level X Y  
Rank 1 od 25 33 3  
Rank 2   66 4  
Rank 3   100 6  
Oprava: Patch 3.1.0 (14.4.2009) Změna: Nyní máte 33/66/100% šanci když chytíte do pasti cíl s Freezing Trap, Freezing Arrow nebo Frost Trap a 2/4/6% šanci kdy dává periodické poškození s Immolation Trap nebo Black Arrow.
Oprava: Patch 3.0.2 (14.10.2008) Přidaný talent.

5. ŘADA - Opraveno: 22. 5. 2010

Hunter vs. Wild - Opraveno: 06. 03. 2009
Zvyšuje vám a mazlíckovi attack power a ranged attack power rovný X% z celkové Stamina.
Potřeba 5 talent bodu v Survivalist.
Potřeba 20 bodu v Talentech Survival.
  Level X  
Rank 1 od 30 10  
Rank 2   20  
Rank 3   30  
Oprava: Patch 3.0.2 (14.10.2008) Přidaný talent.

 

Killer Instinct
Zvyšuje šanci na kritický úder u všech útoků o X%.
Potřeba 20 bodu v Talentech Survival.
  Level X     
Rank 1 od 30 1     
Rank 2   2    
Rank 3   3    

 

Counterattack - Opraveno: 22. 5. 2010
Útok který se aktivuje při "Parry" (odražení) u soupeřova útoku. Tento útok dává X poškození a imobilizes u cíle na 5 sekund. "Counterattack" nemuže být zablokovaný, v úhybu nebo odražen.
Potřeba 3 talent bodu v Deflection.
Potřeba 20 bodu v Talentech Survival.
  Level X Popis
Rank 1 od 30 50 Cooldown: 5 sekund.
Další rank u trenéra     Doba kouzlení: Okamžitě
Rank 2 42 84 Při kouzelní Potřeba: 3% ze základní Many.
Rank 3 54 132  
Rank 4 66 196
Rank 3 72 288
Rank 4 78 342

6. ŘADA - Opraveno: 06. 03. 2009

Lightning Reflexes
Zvyšuje "Agility" o X%.
Potřeba 25 bodu v Talentech Survival.
  Level X  
Rank 1 od 35 3  
Rank 2   6  
Rank 3   9  
Rank 4   12  
Rank 5   15  

 

Resourcefulness
Snižuje cenu many u všech pastí a boj zblízka schopnosti o X% a snižuje cooldown u všech pastí o Y sekund.
Potřeba 25 bodu v Talentech Survival.
  Level X Y  
Rank 1 od 35 20 2  
Rank 2   40 4  
Rank 3   60 6  

7. ŘADA - Opraveno: 22. 5. 2010

Expose Weakness
Váše střelecký kritický údery mají o X% šanci použít "Expose Weakness". "Expose Weakness" zvyšuje power attack na všechny útoky proti cíli o 25% z vaši "Agility" na 7 sekund.
Potřeba 5 talent bodu v Lightning Reflexes.
Potřeba 30 bodu v Talentech Survival.
  Level X    
Rank 1 od 40 33    
Rank 2   66    
Rank 3   100    

 

Wyvern Sting - Opraveno: 22. 5. 2010
Bodavý výstrel, který dá na 30 sekund spánek u cíle. Jakékoliv poškození přeruší účinek. Když se cíl probudí, tak bude dostávat bodný rány, které způsobují X Nature poškození po dobu 6 sekund. Jenom jeden Sting za Huntera muže být aktivní na cíli.
Potřeba 3 talent bodu v Killer Instinct.
Potřeba 30 bodu v Talentech Survival.
  Level X Popis
Rank 1 od 40 300 Dosah: 3-35 yardu.
Další rank u trenéra     Cooldown: 1 minuta
Rank 2 50 420 Doba kouzlení: Okamžitě
Rank 3 60 600 Pri kouzelní Potřeba: 8% ze základní Many.
Rank 4 70 942  
Rank 5 75 2082  
Rank 6 80 2460  
Oprava: Patch 3.1.0 (14.4.2009) Trváný zvýšené z 12 sec na 30 sec. PvP trvání snížené z 10 sec na 6 sec.

 

Thrill of the Hunt
Dává vám X% šanci na znovu získání 40% cenu many cena z každého kritického zásahu.
Potřeba 30 bodu v Talentech Survival.
  Level X     
Rank 1 od 40 33     
Rank 2   66    
Rank 3   100    

8. ŘADA - Opraveno: 09. 03. 2009

Master Tactician - Opraveno: 09. 03. 2009
Vaše úspěšné střelecké útoky mají 10% šanci zvýšit kirtický úder šanci s všemi útoky o X% na 8 sekund.
Potřeba 35 bodu v Talentech Survival.
  Level X    
Rank 1 od 45 2    
Rank 2   4    
Rank 3   6    
Rank 4   8    
Rank 5   10    

 

Noxious Stings - Opraveno: 09. 03. 2009
Jestli je "Wyvern Sting" rozptýlený, rozptýlení je také nakažení u "Wyvern Sting" trvalý o X% zbývající trvání, a zvyšuje veškeré poškození udělané vámi na cílech nakažený vaším "Serpent Sting" o Y%.
Potřeba 35 bodu v Talentech Survival.
  Level X Y  
Rank 1 od 45 16 1  
Rank 2   25 2  
Rank 3   50 3  
Oprava: Patch 3.0.2 (14.10.2008) Přidaný talent.

9. ŘADA - Opraveno: 09. 03. 2009

Point of No Escape - Opraveno: 09. 03. 2009
Zvyšuje šanci na kritický údery na všechny útočící cíle ovlivněných u "Frost Trap", "Freezing Trap" a "Freezing Arrow" o X%.
Potřeba 40 bodu v Talentech Survival.
  Level X    
Rank 1 od 50 3    
Rank 2   6    
Oprava: Patch 3.0.2 (14.10.2008) Přidaný talent.

 

Black Arrow - Nový talent - Opraveno: 22. 5. 2010
Vystřelí Black Arrow na cíl, zvýšení veškerého poškození dané k cíli o 6% a jednání X Shadow poškození po dobu 15 sekund. Black Arrow spojený cooldown s Trap kouzlama.
Potřeba 3 talent bodu v Killer Instinct.
Potřeba 50 bodu v Talentech Survival.
  Level X Popis
Rank 1 od 50 160-192 Dosah: 5-35 yardu.
Další rank u trenéra     Cooldown: 30 sekund
Rank 2 57 245-295 Doba kouzlení: Okamžitě
Rank 3 63 361-425 Pri kouzelní Potřeba: 6% ze základní Many.
Rank 4 69 428-516  
Rank 5 75 428-516  
Rank 6 80 428-516  
Oprava: Patch 3.1.0 (14.4.2009) Přidaný talent.

 

Sniper Training - Opraveno: 22. 5. 2010
Zvyšuje šnaci na kritický úder u Kill Shot schopnosti o X%, a při zastavení bude na 6 sekund, získáš Sniper Training zvýšení poškození dané u Steady Shot, Aimed Shot, Black Arrow a Explosive Shot o Y% na 15 sekund.
Potřeba 40 bodu v Talentech Survival.
  Level X Y  
Rank 1 od 50 5 2  
Rank 2   10 4  
Rank 3   15 6  
Oprava: Patch 3.0.2 (14.10.2008) Přidaný talent.

10. ŘADA - Opraveno: 22. 5. 2010

Hunting Party - Opraveno: 22. 5. 2010
Zvyšuje vaši celkovou Agility o dodatečných X%, a Arcane Shot, Explosive Shot a Steady Shot kritické údery mají Y% šanci na poskytnutí 10 členům party nebo raidu k obnovení mana rovný 1% z maximum mana za 5 sekund. Trvá na 15 sekund.
Potřeba 45 bodu v Talentech Survival.
  Level X Y    
Rank 1 od 55 1 33    
Rank 2   2 66    
Rank 3   3 100    
Oprava: Patch 3.1.0 (14.4.2009) Tento talent byl snížený na 3 body, a zvyšuje agility o dodatečných 1/2/3%.
Oprava: Patch 3.0.2 (14.10.2008) Přidaný talent.

11. ŘADA

Explosive Shot - Opraveno: 09. 03. 2009
Vystřelí náboj výbušniny do neprátelského cíle, jednání X Fire poškození. Naplní cíl náloží každou sekundu na dodatečné 2 sekundy.
Potřeba 3 talent bodu v Killer Instinct.
Potřeba 50 bodu v Talentech Survival.
  Level X Popis
Rank 1 od 60 144-172 Dosah: 35 yardu.
Další rank u trenéra     Cooldown: 6 sekund
Rank 2 70 221-265 Doba kouzlení: Okamžitě
Rank 3 75 325-391 Pri kouzelní Potřeba: 7% ze základní Many.
Rank 4 80 386-464  
Oprava: Patch 3.0.2 (14.10.2008) Přidaný talent.

 

ZRUŠENÉ TALENTY - Opraveno: 22. 05. 2010

Improved Wing Clip
Dává na tvojí schopnost "Wing Clip" X% šanci na imobilizovat cíl na 5 sekund.
Potřeba 5 bodu v Talentech Survival.
  Level X    
Rank 1 od 15 7    
Rank 2   14    
Rank 3   20    
Oprava: Patch 3.1.0 (14.4.2009) Tento talent byl odstraněný.
Monster Slaying
Zvýšení veškeré poškození zpusobené proti "Beast", "Ginats" a "Dragonkin" cíle o X% a zvyšují kritické údery zpusobené proti "Beast", "Giants" a "Dragonkin" na cíl dodává o X%.
  Level X    
Rank 1 od 10 1    
Rank 2   2    
Rank 3   3    
Humanoid Slaying
Zvýšení veškeré poškození zpusobené proti "Humanoidum" cíle o X% a zvyšují kritické údery zpusobené proti "Humanoidum" na cíl dodává o X%.
  Level X    
Rank 1 od 10 1    
Rank 2   2    
Rank 3   3    
Clever Traps
Zvyšuje výdrž u "Freezing Trap" a "Frost Trap" o X%, poškození u "Immolation Trap" a "Explosive Trap" o X% a pocet hadu vyvolaných ze "Snake Trap" o X%.
Potřeba 10 bodu v Talentech Survival.
  Level X  
Rank 1 od 20 25  
Rank 2   50  
Deterrence
Pri aktivaci, zvyšuje "Parry" šance o 100% a udeluje 100% šanci na odvrácení vykouzleného kouzla na cíl pred vámi. Zatímco je Deterrence aktivní, nemužete útocit. Trvá 5 sekund.
  Level   Popis
Rank 1 od 60   Cooldown: 5 minut
      Doba kouzlení: Okamžitě

 

 

 

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich